Đề thi tìm hiểu về Đội TNTP Hồ Chí Minh

0
80
Rate this post

ĐỀ THI TÌM HIỂU VỀ ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

Câu hỏi tìm hiểu về Đội TNTP giúp bạn hiểu rõ hơn về lịch sử Đội cũng như các nghi thức Đội và các tiêu chuẩn của người Đội viên. Dưới đây là bộ câu hỏi tìm hiểu về Đội đã tổng hợp, mời các bạn cùng tham khảo.

Câu hỏi trắc nghiệm về Đội có đáp án

PHẦN I: Khoanh tròn vào những câu trả lời đúng

Câu 1: Em hãy cho biết tên tác giả của bài Đội ca?

Bạn đang xem: Đề thi tìm hiểu về Đội TNTP Hồ Chí Minh

A, Phạm Tuyên B, Phong Nhã C, Đỗ Hồng Quân D, Hoàng Hà

Câu 2: Em hãy cho biết có mấy yêu cầu đối với người Đội viên?

A, 7 yêu cầu B, 5 yêu cầu C, 6 yêu cầu D, 8 yêu cầu

Câu 3: Câu khẩu hiệu:

“ Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa – Vì lý tưởng Bác Hồ vĩ đại – Sẵn sàng”

Đã được ban chấp hành trung ương Đảng trao cho Đội vào thời gian nào?

A, Tháng 6- 1968 B, Tháng 6-1975 C, Tháng 6-1976 D, Tháng 6-1977

Câu 4: Khi chọn phụ trách sao tiêu chuẩn đầu tiên là:

A, Đội viên có khả năng múa, hát, sinh hoạt, trò chơi.

B, Đội viên thành thạo về nghi thức Đội.

C, Đạo đức tốt, học lực từ khá trở lên, nhiệt tình với công tác Nhi đồng.

Câu 5: Khi tổ chức lễ chào cờ theo nghi thức Đội, đội trống và đội cờ đứng ?

a. Đứng trước và cùng hướng với đơn vị

b. Đứng trước và quay mặt về đơn vị .

Câu 6: Em hãy cho biết trong nghi thức Đội có máy loại đội ngũ?

A, 2 loại đội ngũ B, 3 loại đội ngũ C, 4 loại đội ngũ D, 5 loại đội ngũ

Câu 7: Em hãy cho biết trong nghi thức Đội có bao nhiêu động tác cá nhân tại chỗ?

A, 6 động tác B, 5 động tác C, 7 động tác D, 8 động tác

Câu 8: Em hãy cho biết trong nghi thức Đội có bao nhiêu động tác cá nhân di động?

A, 5 động tác B, 6 động tác C, 7 động tác D, 4 động tác

Câu 9: Để hình thành một sao nhi đồng, các bước tiến hành thế nào?

A, Tập hợp nhi đồng, đặt tên sao, tổ chức lễ công nhận, bầu trưởng sao.

B, Tập hợp Nhi đồng, bầu trưởng sao, đặt tên sao, tổ chức lễ công nhận.

C, Tập hợp Nhi đồng, đặt tên sao, bầu trưởng sao, tổ chức lễ công nhận.

D, Tập hợp nhi đồng, bầu trưởng sao, tổ chức lễ công nhận đặt tên sao.

Câu 10: Tên sao do

A, Giáo viên và phụ trách sao chọn.

B, Tổng phụ trách chọn đề nghị của phụ trách sao.

C, Phụ trách sao chọn theo đề nghị của tổng phụ trách.

D, Các thành viên trong sao chọn theo gợi ý của phụ trách sao.

II. PHẦN 2: Tự luận

Câu 1: Em hãy cho biết tên tác giả bài Quốc ca là ai?

Câu 2: Lễ chào cờ ở chi đội có hộ cờ không ?

Câu 5: Em hãy cho biết trong nghi thức Đội có mấy loại đội hình và nêu tên các loại đội hình đó?

Câu 4: Trong nghi thức Đội có 3 bài trống bắt buộc, em hãy ghi lại tên các bài trống đó.

Câu 5: Em hãy nêu các yêu cầu đối với đội viên?

Đáp án đề thi tìm hiểu về Đội TNTP Hồ Chí Minh

PHẦN I: Khoanh tròn vào những câu trả lời đúng

Câu 1: Em hãy cho biết tên tác giả của bài Đội ca?

A, Phạm Tuyên B, Phong Nhã C, Đỗ Hồng Quân D, Hoàng Hà

Câu 2: Em hãy cho biết có mấy yêu cầu đối với người Đội viên?

A, 7 yêu cầu B, 5 yêu cầu C, 6 yêu cầu D, 8 yêu cầu

Câu 3: Câu khẩu hiệu:

“ Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa – Vì lý tưởng Bác Hồ vĩ đại – Sẵn sàng”

Đã được ban chấp hành trung ương Đảng trao cho Đội vào thời gian nào?

A, Tháng 6- 1968 B, Tháng 6-1975 C, Tháng 6-1976 D, Tháng 6-1977

Câu 4: Khi chọn phụ trách sao tiêu chuẩn đầu tiên là:

A, Đội viên có khả năng múa, hát, sinh hoạt, trò chơi.

B, Đội viên thành thạo về nghi thức Đội.

C, Đạo đức tốt, học lực từ khá trở lên, nhiệt tình với công tác Nhi đồng.

Câu 5: Khi tổ chức lễ chào cờ theo nghi thức Đội, đội trống và đội cờ đứng?

a. Đứng trước và cùng hướng với đơn vị

b. Đứng trước và quay mặt về đơn vị .

Câu 6: Em hãy cho biết trong nghi thức Đội có mấy loại đội ngũ?

A, 2 loại đội ngũ B, 3 loại đội ngũ C, 4 loại đội ngũ D, 5 loại đội ngũ

Câu 7: Em hãy cho biết trong nghi thức Đội có bao nhiêu động tác cá nhân tại chỗ?

A, 6 động tác B, 5 động tác C, 7 động tác D, 8 động tác

Câu 8: Em hãy cho biết trong nghi thức Đội có bao nhiêu động tác cá nhân di động?

A, 5 động tác B, 6 động tác C, 7 động tác D, 4 động tác

Câu 9: Để hình thành một sao nhi đồng, các bước tiến hành thế nào?

A, Tập hợp nhi đồng, đặt tên sao, tổ chức lễ công nhận, bầu trưởng sao.

B, Tập hợp Nhi đồng, bầu trưởng sao, đặt tên sao, tổ chức lễ công nhận.

C, Tập hợp Nhi đồng, đặt tên sao, bầu trưởng sao, tổ chức lễ công nhận.

D, Tập hợp nhi đồng, bầu trưởng sao, tổ chức lễ công nhận đặt tên sao.

Câu 10: Tên sao do

A, Giáo viên và phụ trách sao chọn.

B, Tổng phụ trách chọn đề nghị của phụ trách sao.

C, phụ trách sao chọn theo đề nghị của tổng phụ trách.

D, Các thành viên trong sao chọn theo gợi ý của phụ trách sao.

II. PHẦN 2; Tự luận

Câu 1: Em hãy cho biết tên tác giả bài Quốc ca là ai?

……Do Văn Cao sáng tác…………

Câu 2: Lễ chào cờ ở chi đội có hộ cờ không ?

……Không ………………………………………………..

Câu 3: Em hãy cho biết trong nghi thức Đội có mấy loại đội hình và nêu tên các loại đội hình đó?

Có 4 loại đội hình

  • Đội hình hàng ngang
  • Đội hình hàng dọc
  • Đội hình chữ U
  • Đội hình vòng tròn.

Câu 4: Trong nghi thức Đội có 3 bài trống bắt buộc, em hãy ghi lại tên các bài trống đó:

1/…………Chào cờ……………………………………………………..

2/…………Hành Tiến……………………………………………..

3/…………Chào mừng…………………………………………………………..

Câu 5: Em hãy nêu các yêu cầu đối với đội viên?

– Thuộc và hát đúng Quốc ca, Đội ca và một số bài hát truyền thống,

– Tháo, thắt khăn quàng đỏ

– Chào kiểu đội viên TNTP Hồ CHí Minh

– Cầm cờ, giương cờ, kéo cờ và vác cờ

– Hô đáp khẩu hịêu Đội

– Các động tác cá nhân tại chỗ và di động

– Biết các bài trống Đội

Giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Tác giả: https://thcs-thptlongphu.edu.vn – Trường Lê Hồng Phong
Nguồn: https://thcs-thptlongphu.edu.vn/de-thi-tim-hieu-ve-doi-tntp-ho-chi-minh/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp