Đề thi trắc nghiệm môn: Phần cứng máy tính

0
40
Rate this post

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
Môn: PHẦN CỨNG MÁY TÍNH

Thời lượng: 30 phút
Đề số 1

Ghi chú:

Chọn 1 câu đáp án đúng nhất theo yêu cầu của từng câu hỏi vào phiếu trả lời

Thực hiện đúng theo quy định trong phiếu trả lời

Không đánh dấu lên đề thi

Nộp lại đề thi kèm theo phiếu trả lời và đó chính là bài thi của anh (chị)

Không được sử dụng tài liệu và máy tính trong khi làm bài.

1. Mục nào sau đây trong Windows XP dùng để kiểm tra các thiết bị đã được cài đặt driver hay chưa?

a. System Infomation

b. Device Manager

c. System Configuration Utility

d. Registry Editor

2. Trong Device Manager có thể nhận biết các thiết bị chưa cài đặt driver tại mục:

a. Monitors

b. Other Devices

c. System Devices

d. Computer

3. Modem gắn ngoài được kết nối với máy tính thông qua cổng nào sau đây?

a. COM

b. LPT

c. IEEE 1394

d. RJ 45

4. Để thay đổi ngày giờ hệ thống cần chọn mục nào trong CMOS Setup Utility?

a. Standard CMOS

b. Advanced Chipset

c. Set User Password

d. Intergrated Peripherals

5. Lệnh Create trong chương trình Partition Magic có tác dụng gì?

a. Xóa phân vùng

b. Tạo mới phân vùng

c. Định dạng phân vùng

d. Thay đổi kích thước phân vùng

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Giáo Dục

Bạn đang xem: Đề thi trắc nghiệm môn: Phần cứng máy tính

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/de-thi-trac-nghiem-mon-phan-cung-may-tinh/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp