Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

0
65
Rate this post

xin giới thiệu đến các bạn Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây. Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ là mẫu được cơ sở kinh doanh lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin cấp giấy chứng nhận thành lập cơ sở bán lẻ.

Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa do Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

Bạn đang xem: Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

, ngàythángnăm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ SỐ…

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố………………………

I. Thông tin về doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………

Điện thoại……….Fax: ……………..Email: …………….Website: ……………..

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: ………………………………………

Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa số… do… cấp lần đầu ngày… tháng… năm…; cấp đăng ký thay đổi lần1 … ngày…tháng…năm….

Các cơ sở bán lẻ đã lập trên phạm vi toàn quốc2: ………………………………………

II. Đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ số….với nội dung như sau:

1. Tên cơ sở bán lẻ: ………………………………………………………………………………

2. Địa chỉ cơ sở bán lẻ: …………………………………………………………………………..

3. Loại hình cơ sở bán lẻ: ………………………………………………………………………..

4. Quy mô cơ sở bán lẻ, gồm:

– Tổng diện tích đất sử dụng cho dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có): … m2

– Tổng diện tích sàn xây dựng (nếu có): …m2, trong đó:

+ Diện tích bán hàng: … m2

+ Diện tích kinh doanh dịch vụ (nếu có): …m2

5. Hàng hóa phân phối tại cơ sở bán lẻ: ………………………………………………

6. Thời hạn hoạt động của cơ sở bán lẻ: ……………………………………………….

7. Các đề xuất khác (nếu có): …………………………………………………………….

III. Doanh nghiệp cam kết

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Đơn và Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật Việt Nam, quy định của Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ và các văn bản của cơ quan có thẩm quyền./.

Các tài liệu gửi kèm:
1. …;
2. …;
3. ….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

_______________

1 Ghi đăng ký thay đổi lần gần nhất.

2 Lập phụ lục theo tỉnh/thành phố nêu các nội dung: số thứ tự; tên cơ sở bán lẻ; số, ngày, tháng, năm của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ; địa chỉ của cơ sở bán lẻ.

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/don-de-nghi-cap-giay-phep-lap-co-so-ban-le/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp