Đơn xin đi học trong nước

0
65
Rate this post

xin giới thiệu mẫu Đơn xin đi học trong nước theo diện tập trung hoặc không tập trung đối với cá nhân được công tác tài trường nào đó nhằm nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn của mình.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-***———-

ĐƠN XIN ĐI HỌC ………..

Kính gửi:

Bạn đang xem: Đơn xin đi học trong nước

– Ban Giám hiệu;
– Phòng Quản trị Nhân sự;
– Đơn vị đang công tác…….

Tôi tên: ………………………………….., sinh ngày:………………………………………………………..

Quê quán: …………………………………………………………………………………………………….

Chuyên ngành: ……………………………………………………………………….……………………..

Đơn vị công tác: ………………………………………….Trường ………………………………………..

Chức danh/Chức vụ:………………………………………………….…………………………………….

Thời gian công tác:…………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ Giấy báo nhập học/trúng tuyển số……………..ngày……/………/………của ………………..

Nhằm nâng cao kiến thức…………………………………………………………………………………………..

Nay tôi kính đơn đến Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự, Đơn vị đang công tác….. xem xét và tạo điều kiện cho tôi được tham gia học tập theo như nguyện vọng của bản thân. Thông tin khái quát về chương trình học như sau :

– Nơi học: ……………………………………………………………………………………………………………….

– Thời gian: ……………………………………………………………………………………………………………..

– Hình thức:……………………………………………………………………………… (tập trung hay không tập trung)

– Bậc đào tạo: ………………………………………………………………………………………………………….

– Ngành học: ……………………………………………………………………………………………………………

– Kinh phí học tập:……………………………………………………………… (Ngân sách Nhà nước hay tự túc)

Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự, và (Đơn vị đang công tác….). tôi cam kết sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, công vụ sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 03 lần thời gian đào tạo.

Xin chân thành cảm ơn!

…………, ngày……….tháng……..năm………

HIỆU TRƯỞNG

P. QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

(ĐƠN VỊ )

KÍNH ĐƠN

file biểu mẫu để xem thêm chi tiết

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/don-xin-di-hoc-trong-nuoc/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp