Em hãy xây dựng một kế hoạch tuyên truyền về an toàn giao thông với chủ đề “Cổng trường an toàn giao thông” lớp 5

0
85
Rate this post

Em hãy xây dựng một kế hoạch tuyên truyền về an toàn giao thông với chủ đề “Cổng trường an toàn giao thông” lớp 5. Đây là câu hỏi trong cuộc thi Giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông. Nếu các em chưa biết cách xây dựng một kế hoạch tuyên truyền An toàn giao thông thì hãy theo dõi bài viết sau đây nhé.

Đề bài: Em hãy xây dựng một kế hoạch tuyên truyền về an toàn giao thông với chủ đề “Cổng trường an toàn giao thông”

Em hãy xây dựng một kế hoạch tuyên truyền về an toàn giao thông với chủ đề "Cổng trường an toàn giao thông"
Em hãy xây dựng một kế hoạch tuyên truyền về an toàn giao thông với chủ đề “Cổng trường an toàn giao thông”

Kế hoạch tuyên truyền về an toàn giao thông với chủ đề Cổng trường an toàn giao thông – Mẫu 1

1. Mục đích

– Nâng cao nhận thức của HS về an toàn giao thông.

– Giảm hành vi vi phạm pháp luật về trật tự ATGT

– Xây dựng một công trình thanh niên có ý nghĩa

2. Nội dung

– Để có thể thực hiện được chủ đề trên, thì cần:

+ Tuyên truyền rộng rãi đến HS toàn trường và phụ huynh HS.

+ Gắn biển về an toàn giao thông

+ Có sự phân luồng, điều phối giao thông ở cổng trưởng.

3. Tiến hành

– Xây dựng bộ quy tắc về an toàn giao thông với chủ đề ” cổng trường an toàn giao thông”.

– Kiện toàn các thành viên tham gia vào chương trình này.

– Có kế hoạch cụ thể gửi đến toàn bộ nhà trường HS, phụ huynh.

– Phát động các đợt tuyên truyền

– Lồng ghép các buổi tuyên truyền vào các tiết học.

Kế hoạch tuyên truyền về an toàn giao thông với chủ đề Cổng trường an toàn giao thông – Mẫu 2

1. Mục đích

– Tuyên truyền an toàn giao thông, góp phần xây dựng văn hóa tham gia giao thông văn minh.

– Nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn thể giáo viên học sinh, phụ huynh, … khi tham gia giao thông.

– Góp phần giảm thiểu ùn tắc gây tai nạn giao thông, bảo vệ sức khỏe mọi người.

2. Yêu cầu

– Tất cả mọi người cần xác định rõ được tầm quan trọng của việc giữ gìn trật tự, an toàn giao thông tại cổng trường.

– Mọi thành viên phải thực hiện nghiêm túc, chấp hành các quy định về an toàn giao thông, từng bước xây dựng văn hóa giao thông trường học theo hướng “Trật tự, an toàn, văn minh, thân thiện”.

3. Đối tượng tham gia

Tất cả mọi người, đặc biệt là phụ huynh và học sinh.

4. Nội dung chính và cách tiến hành

+ Biên tập và in ấn các tài liệu (tờ gấp, pano, aphich, tranh cổ động…) tuyên truyền về giáo dục an toàn giao thông.

+ Trực tiếp tham gia các buổi vận động tuyên truyền về an toàn giao thông cho các bạn ở lớp, ở trường.

+ Tham gia các buổi sinh hoạt tập thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp về giáo dục an toàn giao thông trong trường.

+ Tổ chức và tham gia các hội thi về tuyên truyền, giáo dục trật tự an toàn giao thông cho học sinh.

Kế hoạch tuyên truyền về an toàn giao thông với chủ đề Cổng trường an toàn giao thông – Mẫu 3

1. Mục đích

– Tuyên truyền an toàn giao thông, góp phần xây dựng văn hóa tham gia giao thông văn minh.

– Nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn thể giáo viên học sinh, phụ huynh, … khi tham gia giao thông.

– Góp phần giảm thiểu ùn tắc gây tai nạn giao thông, bảo vệ sức khỏe mọi người.

2. Yêu cầu

– Tất cả mọi người cần xác định rõ được tầm quan trọng của việc giữ gìn trật tự, an toàn giao thông tại cổng trường.

– Mọi thành viên phải thực hiện nghiêm túc, chấp hành các quy định về an toàn giao thông, từng bước xây dựng văn hóa giao thông trường học theo hướng “Trật tự, an toàn, văn minh, thân thiện”.

3. Đối tượng tham gia

Tất cả mọi người, đặc biệt là phụ huynh và học sinh.

4. Nội dung chính và cách tiến hành

+ Biên tập và in ấn các tài liệu (tờ gấp, pano, aphich, tranh cổ động…) tuyên truyền về giáo dục an toàn giao thông.

+ Trực tiếp tham gia các buổi vận động tuyên truyền về an toàn giao thông cho các bạn ở lớp, ở trường.

+ Tham gia các buổi sinh hoạt tập thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp về giáo dục an toàn giao thông trong trường.

+ Tổ chức và tham gia các hội thi về tuyên truyền, giáo dục trật tự an toàn giao thông cho học sinh

+ Phát huy vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể trong nhà trường về công tác giáo dục ATGT; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục ATGT trong trường học.

+ Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng quy định của pháp luật về ATGT trong nhà trường nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, thái độ tham gia giao thông trong học sinh. Góp phần giảm thiểu vi phạm ATGT, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, đặc biệt là trẻ em.

+ Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh toàn trường trong việc tự giác chấp hành và có ý thức tuyên truyền sâu rộng trong cha mẹ học sinh và cộng đồng về các quy định của pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông và văn hóa giao thông.

Kế hoạch tuyên truyền về an toàn giao thông với chủ đề Cổng trường an toàn giao thông – Mẫu 4

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xây dựng nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông;.

2. Việc triển khai xây dựng Công trình “Cổng trường an toàn giao thông” phải đồng bộ, bảo đảm hiệu quả, tránh hình thức.

II. NỘI DUNG

1. Địa điểm tổ chức:

Tại Liên đội trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm.

2. Phương thức xây dựng công trình:

– “Cổng trường an toàn giao thông” do Liên đội đăng ký với Ban giám hiệu nhà trường để xây dựng.

– Trong khu vực cổng trường có bố trí nơi để treo biển công trình (thiết kế theo ma két đính kèm).

3. Nội dung hoạt động

– Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông; phối hợp tổ chức các buổi nói chuyện trực tiếp để tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về giao thông.

– Phối hợp tổ chức đoàn thể trong nhà trường hoạt động hỗ trợ học sinh kỹ năng tham gia giao thông an toàn; vận động học sinh ký cam kết không vi phạm pháp luật về giao thông và thực hiện văn hóa giao thông.

– Thành lập các tổ chức đội, tình nguyện tham gia hướng dẫn giao thông tại khu vực cổng trường trong giờ cao điểm; vận động người dân ở khu vực cổng trường không vi phạm hành lang giao thông.

4. Kinh phí xây dựng và tổ chức hoạt động:

Các tổ chức Đoàn, Đội tại xây dựng và triển khai kế hoạch, hoạt động từ nguồn quỹ Đoàn, Đội, từ hỗ trợ của nhà trường.

Kế hoạch tuyên truyền về an toàn giao thông với chủ đề Cổng trường an toàn giao thông – Mẫu 5

UBND THÀNH PHỐ ………….
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: …. /KH-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

Bạn đang xem: Em hãy xây dựng một kế hoạch tuyên truyền về an toàn giao thông với chủ đề “Cổng trường an toàn giao thông” lớp 5

…, ngày … tháng ……… năm 2022

KẾ HOẠCH

V/v xây dựng và thực hiện mô hình “Cổng trường An toàn giao thông”

– Căn cứ công văn số ……… ngày …… tháng …… năm 2022 của Sở GD&ĐT ……. về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

– Căn cứ kế hoạch năm học 2022-2023 của trường ………..

– Trường ……. xây dựng kế hoạch thực hiện “Cổng trường an toàn giao thông” cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Nhằm phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nâng cao nhận thức, hình thành văn hóa giao thông, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông cho học sinh phổ thông;

– Xây dựng “Cổng trường an toàn giao thông” trở thành hoạt động của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh.

2. Yêu cầu

– Mô hình thu hút được đông đảo học sinh tham gia;

– Duy trì mô hình hết năm học 2022-2023;

– Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh cuộc vận động “Học sinh với văn hóa giao thông”.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Nội dung

– Gắn biển cổng trường an toàn giao thông;

– Tổ chức các hoạt động tuyên truyền ATGT theo kế hoạch

– Đoàn TN tham gia hướng dẫn và hỗ trợ trật tự giao thông tại khu vực cổng trường.

2. Hình thức

– Thành lập đội TNTN, có 1 nhóm trưởng và 1 nhóm phó phụ trách;

– Đội TNTN tuyên truyền ATGT, tham gia hướng dẫn hỗ trợ trật tự ATGT ở cổng trường vào các buổi trong tuần.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập ban tổ chức

– Đồng chí ……… – BT Đoàn trường Trưởng ban

– Đồng chí …….. – Phó BT Đoàn trường Phó trưởng ban

– Đồng chí ……… -Phó BT Đoàn trường Phó trưởng ban

2. Thành lập các tiểu ban thực hiện

– Các đồng chí trong BCH Đoàn trường, các đ/c GV tham gia với tư cách là thành viên.

3. Lịch trực

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
 

Sáng

Phúc, Thương, Huyền CN Thương, Kiên, Dịu,

Kim Anh

Phúc, Kiên, HườngV Hà L Phúc, Thương,

HườngCN

Quý Đ

Phúc, Kiên, Dịu, Chang Thương, Kiên HàL

Oanh Đ

Chiều   Kiên Phúc Phúc Thương  

Trên đây là kế hoạch xây dựng và thực hiện mô hình “Cổng trường An toàn giao thông”. Yêu cầu các đồng chí trong BCH Đoàn trường, các đ/c giáo viên thực hiện nghiêm túc để hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Nơi nhận:

– BGH, Công đoàn, Đoàn TN, GVCN

– Các tổ CM, Ban ATGT-ANTT (để thực hiện);

– Lưu: VT.

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Kế hoạch tuyên truyền về an toàn giao thông với chủ đề Cổng trường an toàn giao thông – Mẫu 6

UBND THÀNH PHỐ ………….
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: …. /KH-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

…, ngày … tháng …. năm….

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền, giáo dục bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các trường học ngành Giáo dục và Đào tạo năm …..

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về triển khai công tác giáo dục ATGT trong trường học năm ….; Kế hoạch số 248/KH- UBND ngày 24/12/…. của UBND Thành phố về việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT), giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố năm …..;

Thực hiện Kế hoạch Năm an toàn giao thông …. của Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia với chủ đề: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; chủ đề năm …. của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố ………….: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Sở GDĐT …………. xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, giáo dục bảo đảm trật tự ATGT trong các đơn vị trường học trên địa bàn Thành phố năm …., với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, giáo dục ATGT; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa;

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong việc tự giác chấp hành và có ý thức tuyên truyền sâu rộng trong gia đình, cộng đồng về các quy định của pháp luật đảm bảo trật tự ATGT và văn hóa giao thông; góp phần giảm thiểu vi phạm và tai nạn giao thông.

2. Yêu cầu

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật bảo đảm an ninh trật tự, ATGT phải phù hợp, sát đối tượng, đạt hiệu quả giáo dục cao; kết hợp giáo dục chính khóa với các hoạt động ngoại khóa; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục trong trường học.

Đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh phải nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo trật tự ATGT; tất cả các đơn vị trường học tổ chức cho cha mẹ học sinh ký cam kết về việc thực hiện quy định của pháp luật đảm bảo trật tự ATGT.

Thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh theo mùa khi tham gia giao thông.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Nội dung trọng tâm công tác

Thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp số 505/QCPH/SGDĐT-CATP ngày 27/02/2017 về việc thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học giữa Sở GDĐT và Công an thành phố ………….;

Tập trung tuyên truyền giáo dục Luật giao thông đường bộ, đường thuỷ, đường sắt; các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Thành phố và của Ngành về công tác đảm bảo trật tự ATGT trong các đơn vị trường học trên địa bàn Thành phố. Nội dung tuyên truyền giáo dục tập trung về việc: Xây dựng văn hoá giao thông; bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ đủ 6 tuổi khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy, xe đạp điện; học sinh không tham gia giao thông bằng xe máy phân khối lớn khi chưa đủ điều kiện; phòng, chống ùn tắc giao thông cổng trường, chất lượng phương tiện đưa đón học sinh, xây dựng phương án đưa đón học sinh…

Triển khai nghiêm túc chương trình giảng dạy giáo dục ATGT do Bộ GDĐT ban hành, triển khai hiệu quả giáo dục trật tự ATGT cho học sinh phổ thông trên địa bàn Thành phố. Tổ chức thường xuyên và hiệu quả các hoạt động ngoại khoá về ATGT; duy trì nếp sinh hoạt Câu lạc bộ, đội thanh niên xung kích giải quyết ùn tắc giao thông cổng trường.

Xây dựng pano, hình ảnh…để tuyên truyền tới tất cả học sinh trong các đơn vị trường học; cung cấp tài liệu hỗ trợ dạy – học về ATGT cho giáo viên, học sinh phổ thông theo kế hoạch của Ngành.

Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia tích cực và hiệu quả các cuộc thi về giáo dục ATGT do Bộ GDĐT, UBND Thành phố, các Sở, ban, ngành phối hợp phát động.

Các nhà trường xây dựng phương án đưa đón học sinh, phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra chất lượng phương tiện đưa đón học sinh bảo đảm an toàn không để xảy ra ùn tắc giao thông tại cổng trường.

Các trường có học sinh đưa đón bằng xe ô tô, các đơn vị chủ động lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ có uy tín, xe đảm bảo chất lượng, yêu cầu kỹ thuật để vận hành an toàn; lái xe phải có ý thức tốt, có trách nhiệm cao, nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT. Lãnh đạo nhà trường phải xây dựng nguyên tắc quy trình đón, nhận trẻ từ gia đình (điểm đón trẻ) lúc đến trường và trong thời gian học tập tại trường cho đến khi bàn giao trẻ cho gia đình bảo đảm chặt chẽ, rõ trách nhiệm thông báo rộng rãi quy trình này đến cán bộ giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh để cùng phối hợp thực hiện bảo đảm an toàn cho học sinh.

Kiểm tra công tác giáo dục ATGT của các đơn vị trường học; chỉ đạo các đơn vị xử lý các cá nhân vi phạm ATGT, đánh giá thi đua các đơn vị trường học về công tác giáo dục ATGT.

2. Hình thức triển khai

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật đảm bảo trật tự ATGT lồng ghép trong các buổi sinh hoạt đầu tuần, lễ chào cờ, sinh hoạt lớp, đoàn, đội, sinh hoạt chuyên đề.

Tuyên truyền cho cha mẹ học sinh và học sinh qua hệ thống truyền thanh thanh của trường vào đầu, cuối buổi học, buổi họp phụ huynh học sinh và những thời gian chuyển tiết; kết hợp tuyên truyền thông qua pano, khẩu hiệu, tờ gấp…

Các thông điệp truyền thông: Học sinh Thủ đô tích cực thực hiện Văn hoá giao thông; Trẻ em phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; Đội mũ cho con – trọn tình cha mẹ; Đảm bảo an toàn giao thông – trách nhiệm của mỗi người; Không điều khiển xe gắn máy khi không có giấy phép lái xe; Tuổi trẻ xung kích tình nguyện giữ gìn trật tự ATGT; An toàn giao thông cho bạn, cho tôi và cho cả cộng đồng; Hãy mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy; Bảo vệ an toàn giao thông đường sắt;Đã uống rượu,bia không lái xe…

Khuyến khích tổ chức các chuyên đề, hoạt động ngoại khóa, sự kiện thu hút sự quan tâm của cha mẹ học sinh và học sinh tìm hiểu Luật giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thuỷ) tại các nhà trường, trong các chủ điểm của chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

– Giao phòng Chính trị, tư tưởng Sở GDĐT là đơn vị thường trực xây dựng kế hoạch, triển khai, thực hiện các hoạt động về giáo dục pháp luật đảm bảo trật tự ATGT; chỉ đạo các phòng GDĐT quận, huyện, thị xã tổ chức các chuyên đề cho học sinh Tiểu học đi bộ an toàn, học sinh trung học cơ sở (THCS) đi xe đạp an toàn và các trường trung học phổ thông (THPT), trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) tổ chức các chuyên đề đi xe máy điện, xe đạp điện an toàn và đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy, xe đạp điện;

Chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ATGT trong trường học; biên tập và in ấn các tài liệu (tờ gấp, pano, tranh cổ động…) tuyên truyền giáo dục ATGT phù hợp với từng cấp học.

Tổ chức hiệu quả các hoạt động ngoại khoá, diễn đàn, tọa đàm, hội thảo chuyên đề đánh giá về công tác giáo dục ATGT trong trường học.

– Phòng Giáo dục phổ thông Sở GDĐT chỉ đạo giảng dạy bộ tài liệu giáo dục ATGT cho học sinh đạt hiệu quả cao, chỉ đạo các nhà trường giảng dạy chính khóa tài liệu giáo dục ATGT do Bộ GDĐT ban hành, đánh giá kết quả hoạt động gửi về phòng Chính trị, tư tưởng để tổng hợp báo cáo theo quy định.

2. Phòng GDĐT quận, huyện, thị xã

Lập kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục trật tự ATGT năm 2021; chỉ đạo các trường Mầm non, Tiểu học, THCS triển khai kế hoạch và thực hiện hiệu quả công tác giáo dục ATGT.

Phối hợp với quận, huyện, thị đoàn đưa việc học tập Luật giao thông đường bộ, xây dựng nếp sống văn minh đô thị vào nội dung các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt chi Đoàn, chi Đội và hoạt động ngoại khóa;

Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục ý thức tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe môtô, xe gắn máy, xe đạp điện; tổ chức cho học sinh cùng với cha mẹ học sinh ký cam kết đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi ngồi trên xe gắn máy, xe đạp điện; không vi phạm pháp luật đảm bảo trật tự ATGT.

Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức phân định khu vực cha mẹ đứng đón con; thường xuyên nhắc nhở phụ huynh qua hệ thống phát thanh tại cổng trường khi đưa đón học sinh không được tụ tập đông người gây cản trở giao thông; hướng dẫn phụ huynh đón con, em đỗ xe ở những khu vực đã được quy định. Nhắc nhở các trường có xe đưa đón học sinh cần có kế hoạch và biện pháp cụ thể để đón, trả học sinh đến đúng điểm quy định.

Thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch của các trường học trên địa bàn.

3. Các đơn vị trường học trực thuộc trên địa bàn Thành phố

Lập kế hoạch triển khai và thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục trật tự ATGT năm …..

Duy trì các đợt sinh hoạt Câu lạc bộ tại các cụm trường; hoạt động của đội thanh niên tình nguyện làm nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc việc đảm bảo trật tự ATGT tại cổng trường vào đầu giờ và giờ tan học.

Phối hợp với Ban ATGT, Công an quận, huyện, thị xã tổ chức các buổi ngoại khóa hướng dẫn việc thực hiện pháp luật đảm bảo trật tự ATGT cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục ý thức tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe môtô, xe gắn máy, xe đạp điện; không điều khiển xe môtô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe; tổ chức cho cha mẹ học sinh và học sinh ký cam kết không vi phạm ATGT;

Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể làm tốt công tác ATGT; đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm đối với những cá nhân vi phạm những quy định về ATGT; kiên quyết xử lý những học sinh cố tình đến trường bằng xe máy khi chưa đủ điều kiện.

Thực hiện hiệu quả kiểm tra thường xuyên, đột xuất báo cáo kết quả thực hiện của các nhà trường về Sở GDĐT.

4. Thời gian thực hiện và chế độ thông tin, báo cáo

Kế hoạch được triển khai thực hiện trong năm …..

Các đơn vị báo cáo kết quả công tác giáo dục ATGT định kỳ vào tuần 2 tháng 6 và cuối năm vào tuần 2 tháng 12; báo cáo công tác xử lý vi phạm khi nhận được danh sách hoặc đĩa hình do Công an cung cấp theo quy định báo cáo nhanh hàng tháng.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo về Sở GDĐT qua phòng Chính trị, tư tưởng theo địa chỉ email: ……………………

Nơi nhận

– Bộ GDĐT;
– UBND Thành phố;
– Ban Tuyên Giáo Thành ủy;
– Sở GTVT;
– Công an Thành phố;
– Sở Thông tin và Truyền thông;
– Thành đoàn Hà Nội;
– Ban ATGT Thành phố;
– Ban Giám đốc Sở;
– Các phòng thuộc Sở;
– Phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã;
– Các đơn vị trực thuộc Sở;
– Cổng Thông tin điện tử của Ngành;
Lưu: VT, CTTT.

KT.GIÁM ĐỐC

***************

Trên đây là 6 bài mẫu em hãy xây dựng một kế hoạch tuyên truyền về an toàn giao thông lớp 5 với chủ đề Cổng trường an toàn giao thông. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em làm tốt bài tập của mình.

 

 Giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/em-hay-xay-dung-mot-ke-hoach-tuyen-truyen-ve-an-toan-giao-thong-voi-chu-de-cong-truong-an-toan-giao-thong-lop-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp