Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 131 SGK Toán 4

0
64
Rate this post

Giải bài tập trang 131 bài luyện tập SGK Toán 4. Câu 1: Tính…

Bài 1: Tính:

a) (frac{8}{3}-frac{5}{3});                 b) (frac{16}{5}-frac{9}{5})              c) (frac{21}{8}-frac{3}{8})

Giải

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 131 SGK Toán 4

a) (frac{8}{3}-frac{5}{3}= frac{8-5}{3}=frac{3}{3}=1);  

b) (frac{16}{5}-frac{9}{5}= frac{16-9}{5}=frac{7}{5})

c) (frac{21}{8}-frac{3}{8}= frac{21-3}{8}= frac{18}{8}={9 over 4})

Bài 2: Tính:

a) (frac{3}{4}-frac{2}{7});                   b) (frac{3}{8}-frac{5}{16});    

c) (frac{7}{5}-frac{2}{3})                    d) (frac{31}{36}-frac{5}{6})

Giải

a) (frac{3}{4}-frac{2}{7})

+ Quy đồng mẫu số: (frac{3}{4}=frac{3×7}{4×7}=frac{21}{28}); (frac{2}{7}=frac{2×4}{7×4}=frac{8}{28})

+ Trừ hai phân số: (frac{3}{4}-frac{2}{7}) = (frac{21}{28}- frac{8}{28}= frac{13}{28})

b) (frac{3}{8}-frac{5}{16}= frac{3×2}{8×2}- frac{5}{16}= frac{6}{16}-frac{5}{16}= frac{1}{16})

c) (frac{7}{5}-frac{2}{3}=frac{7×3}{5×3}- frac{2×5}{3×5}= frac{21}{15}-frac{10}{15}= frac{11}{15})

d) (frac{31}{36}-frac{5}{6}= frac{31}{36}-frac{5×6}{6×6} = frac{31}{36}-frac{30}{36}= frac{1}{36})

Bài 3: Tính (theo mẫu) 

Mẫu:   (2-frac{3}{4}= frac{8}{4}-frac{3}{4}= frac{5}{4})

a) (2-frac{3}{2});              b) (5-frac{14}{3});      c) (frac{37}{12}- 3)

Giải

a) (2-frac{3}{2}= frac{4}{2}-frac{3}{2}= frac{1}{2})

b) (5-frac{14}{3}= frac{15}{3}-frac{14}{3}= frac{1}{3})

c) (frac{37}{12}- 3= frac{37}{12}-frac{36}{12}=frac{1}{12})

Bài 4. Rút gọn rồi tính:

a) (frac{3}{15}-frac{5}{35});                    b) (frac{18}{27}-frac{2}{6});  

c) (frac{15}{25}-frac{3}{21});                    d) (frac{24}{36}-frac{6}{12})

Giải

a) (frac{3}{15}-frac{5}{35}= frac{1}{5}-frac{1}{7}=frac{7}{35}-frac{5}{35}=frac{2}{35})

b) (frac{18}{27}-frac{2}{6}= frac{2}{3}-frac{1}{3}=frac{1}{3})

c) (frac{15}{25}-frac{3}{21}= frac{3}{5}-frac{1}{7}=frac{21}{35}-frac{5}{35}=frac{16}{35})

d) (frac{24}{36}-frac{6}{12}= frac{2}{3}-frac{1}{2}= frac{4}{6}-frac{3}{6}=frac{1}{6})

Bài 5. Trong một ngày thời gian để học và ngủ của bạn Nam là (frac{5}{8}) ngày, trong đó thời gian học của Nam là (frac{1}{4}) ngày. Hỏi thời gian ngủ của bạn Nam là bao nhiêu phần của một ngày?

Giải

Thời gian ngủ của bạn Nam trong một ngày là:

(frac{5}{8}-frac{1}{4}={5 over 8} – {2 over 8}=frac{3}{8}) (ngày)

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-131-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp