Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 148, 149 SGK Toán 5

0
67
Rate this post

Giải bài tập trang 148, 149 bài ôn tập phân số SGK Toán 5. Câu 1: Viết phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây…

Bài 1 trang 148 sgk toán 5

a) Viết phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây:

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 148, 149 SGK Toán 5

b) Viết số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây:

Bài giải:

a) Hình 1: ;             Hình 2: ;            Hình 3: ;              Hình 4: 

b) Hình 1:               Hình 2:            Hình 3:                Hình 4: 


Bài 2 trang 148 sgk toán 5

Rút gọn các phân số:

(frac{3}{6});           (frac{18}{24});            (frac{5}{35});         (frac{40}{90});             (frac{75}{30});

Bài giải:

(frac{3}{6}) = (frac{3:3}{6:3}) = (frac{1}{2});

(frac{18}{24}) = (frac{18:6}{24:6}) = (frac{3}{4});

 (frac{5}{35}) = (frac{5:5}{35:5}) = (frac{1}{7});

(frac{40}{90}) = (frac{40:10}{90:10}) = (frac{4}{9});

(frac{75}{30}) = (frac{75:15}{30:15}) = (frac{5}{2});


Bài 3 trang 149 sgk toán 5

Quy đồng mẫu số các phân số:

a) (frac{3}{4}) và (frac{2}{5})

b) (frac{5}{12}) và (frac{11}{36})

c) (frac{2}{3}), (frac{3}{4}) và (frac{4}{5})

Bài giải:

a)  (frac{3}{4}) = (frac{3.5}{4.5}) = (frac{15}{20})

(frac{2}{5}) = (frac{2.4}{5.4}) = (frac{8}{20})

b) (frac{5}{12}) = (frac{5.3}{12.3}) = (frac{15}{36})

(frac{11}{36}) giữ nguyên;

c) (frac{2}{3}) = (frac{2.4.5}{3.4.5}) = (frac{40}{60});

(frac{3}{4}) = (frac{2.3.5}{4.3.5}) = (frac{45}{60});

(frac{4}{5}) = (frac{4.3.4}{5.3.4}) = (frac{48}{60});


Bài 4 trang 149 sgk toán 5

(frac{7}{12}) ….(frac{5}{12})                     (frac{2}{5})…..(frac{6}{15})                  (frac{7}{10})….(frac{7}{9})

Bài giải:

(frac{7}{12})  > (frac{5}{12})                     (frac{2}{5}) = (frac{6}{15})                  (frac{7}{10}) 


Bài 5 trang 149 sgk toán 5

Viết phân số thích hợp vào vạch giữa  và  trên tia số:

Bài giải:

Ta thấy: từ vạch 0 đến vạch 1 được chia thành 6 phần bằng nhau, vạch   ứng với phân số , vạch   ứng với phân số , vạch ở giữa   và  ứng với phân số  hoặc phân số .

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-148-149-sgk-toan-5/

Giải bài tập trang 148, 149 bài ôn tập phân số SGK Toán 5. Câu 1: Viết phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây…

Bài 1 trang 148 sgk toán 5

a) Viết phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây:

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 148, 149 SGK Toán 5

b) Viết số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây:

Bài giải:

a) Hình 1: ;             Hình 2: ;            Hình 3: ;              Hình 4: 

b) Hình 1:               Hình 2:            Hình 3:                Hình 4: 


Bài 2 trang 148 sgk toán 5

Rút gọn các phân số:

(frac{3}{6});           (frac{18}{24});            (frac{5}{35});         (frac{40}{90});             (frac{75}{30});

Bài giải:

(frac{3}{6}) = (frac{3:3}{6:3}) = (frac{1}{2});

(frac{18}{24}) = (frac{18:6}{24:6}) = (frac{3}{4});

 (frac{5}{35}) = (frac{5:5}{35:5}) = (frac{1}{7});

(frac{40}{90}) = (frac{40:10}{90:10}) = (frac{4}{9});

(frac{75}{30}) = (frac{75:15}{30:15}) = (frac{5}{2});


Bài 3 trang 149 sgk toán 5

Quy đồng mẫu số các phân số:

a) (frac{3}{4}) và (frac{2}{5})

b) (frac{5}{12}) và (frac{11}{36})

c) (frac{2}{3}), (frac{3}{4}) và (frac{4}{5})

Bài giải:

a)  (frac{3}{4}) = (frac{3.5}{4.5}) = (frac{15}{20})

(frac{2}{5}) = (frac{2.4}{5.4}) = (frac{8}{20})

b) (frac{5}{12}) = (frac{5.3}{12.3}) = (frac{15}{36})

(frac{11}{36}) giữ nguyên;

c) (frac{2}{3}) = (frac{2.4.5}{3.4.5}) = (frac{40}{60});

(frac{3}{4}) = (frac{2.3.5}{4.3.5}) = (frac{45}{60});

(frac{4}{5}) = (frac{4.3.4}{5.3.4}) = (frac{48}{60});


Bài 4 trang 149 sgk toán 5

(frac{7}{12}) ….(frac{5}{12})                     (frac{2}{5})…..(frac{6}{15})                  (frac{7}{10})….(frac{7}{9})

Bài giải:

(frac{7}{12})  > (frac{5}{12})                     (frac{2}{5}) = (frac{6}{15})                  (frac{7}{10}) 


Bài 5 trang 149 sgk toán 5

Viết phân số thích hợp vào vạch giữa  và  trên tia số:

Bài giải:

Ta thấy: từ vạch 0 đến vạch 1 được chia thành 6 phần bằng nhau, vạch   ứng với phân số , vạch   ứng với phân số , vạch ở giữa   và  ứng với phân số  hoặc phân số .

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-148-149-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp