Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 163 SGK Toán lớp 4

0
86
Rate this post

Giải bài tập trang 163 bài ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) SGK Toán lớp 4. Câu 1: Đặt tính rồi tính…

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 2057 x 13                               b) 7368 : 24

428 x 125                                      13498 : 32

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 163 SGK Toán lớp 4

3167 x 204                                     285120 : 216

Bài 2: Tìm x:

a) 40 x X = 1400;

b) X : 13 = 205;

Bài 3: Viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:

a x b = … x a

(a x b) x c = a x (b x …)

a x 1 = … x a = …

a x (b + c ) = a x b + a x …

….: a = 1 (a khác 0)

….: a = 0 (a khác 0)

Bài 4: >;

13500…135 x 100                           257 …8762 x 0

26 x 11 …280                                 320 : (16 x 2) …320 : 16 : 2

1600 : 10…1006                              15x 8 x 37…37 x 15 x 8

Bài 5: Một ô tô cứ đi 12km thì tiêu hết 1l xăng, giá tiền 1l xăng là 7500 đồng. Tính số tiền phải mua xăng để ô tô đó đi được quãng đường dài 180km.

Bài giải:

Bài 1:

a) 

2057 x 13 = 26741

428 x 125 = 53500

3167 x 204 = 646068

b)

7368 : 24 = 307

13498 : 32 = 421 (dư 26)

285120 : 216 = 1320 

Bài 2:

a) 40 x X = 1400

          X = 1400 : 40

          X = 35

b) X : 13 = 205

          X = 205 x 13

          X = 2665

Bài 3:

a x b = b x a

(a x b) x c = a x (b x c)

a x 1 = 1 x a = a

a x (b + c ) = a x b + a x c

a : a = 1 (a khác 0)

0 : a = 0 (a khác 0)

Bài 4:

13500 =  135 x 100                           257 > 8762 x 0

26 x 11 > 280                                 320 : (16 x 2) = 320 : 16 : 2

1600 : 10

Bài 5: 

Số lít xăng tiêu hao khi ô tô đi quãng đường dài 180km là:

180 : 12 = 15 (l)

Số tiền phải mua xăng là:

7500 x 15 = 112500 (đồng)

Đáp số: 112500 đồng.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-163-sgk-toan-lop-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp