Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 166, 167 SGK Toán 4

0
111
Rate this post

Giải bài tập trang 167,168 bài ôn tập về phân số SGK Toán 4. Câu 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng…

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

(frac{2}{5}) là phân số chỉ phần đã tô màu của hình nào ?

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 166, 167 SGK Toán 4

A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Bài 2: Viết tiếp phân số thích hợp vào ô trống:

Bài 3: Rút gọn các phân số:

(frac{12}{18}) ; (frac{4}{40}) ; (frac{18}{24}) ; (frac{20}{35}) ; (frac{60}{12})

Bài 4: Quy đồng mẫu số các phân số:

a) (frac{2}{5}) và (frac{3}{7});          b) (frac{4}{15}) và (frac{6}{45}) ;            c) (frac{1}{2}); (frac{1}{5}) và (frac{1}{3}).

Bài 5: Sắp xếp các phân số (frac{1}{3}); (frac{1}{6}); (frac{5}{2}); (frac{3}{2}) theo thứ tự tăng dần.

Bài giải:

Bài 1: Khoanh vào chữ C.

Bài 2: 

 

Bài 3:

(frac{12}{18})  = (frac{12 : 6}{18 : 6}) = (frac{2}{3});              (frac{4}{40}) = (frac{4 : 4 }{40 :4 }) = (frac{1 }{10 })            

(frac{18}{24}) = (frac{18 : 6}{24 : 6}) = (frac{3}{4});                (frac{20}{35}) = (frac{20 : 5}{35 : 5}) = (frac{4}{7})

(frac{60}{12}) = (frac{60 : 12}{12 : 12}) = (frac{5}{1}) = 5

Bài 4:

a) Chọn mẫu số chung là 5 x 7 = 35.

Ta có: (frac{2}{5}) = (frac{2× 7}{5 × 7}) = (frac{14}{35})

(frac{3}{7}) = (frac{3 × 5}{7 × 5}) = (frac{15}{35})

b) Chọn mẫu số chung là 45.

Ta có:

(frac{4}{15})  = (frac{4 × 3}{15 × 3}) = (frac{12}{45}); (frac{6}{45}) giữ nguyên.

c) Chọn mẫu số chung là: 2 x 5 x 3 = 30.

(frac{1}{2}) = (frac{1 × 15}{2 ×15}) = (frac{15}{30});

(frac{1}{5}) = (frac{1 × 6}{5 ×6}) = (frac{6}{30})

(frac{1}{3}) = (frac{1 ×10}{3 × 10}) = (frac{10}{30}) 

Bài 5:

Nhận xét:

(frac{1}{3}) 

(frac{5}{2}) > 1 ; (frac{3}{2}) > 1 và  (frac{3}{2}) 

Vậy các phân số đã cho xếp theo thứ tự tăng dần là:

(frac{1}{6}) ; (frac{1}{3}) ;(frac{3}{2}) ; (frac{5}{2})

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-166-167-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp