Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 169 SGK Toán 4

0
97
Rate this post

Giải bài tập trang 169 bài ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) SGK Toán 4. Câu 1: Tính bằng hai cách…

Bài 1: Tính bằng hai cách:

a) ((frac{6}{11})+ (frac{5}{11}) ) x (frac{3}{7})  ;

b) (frac{3}{5}) x (frac{7}{9})  – (frac{3}{5})  x (frac{2}{9})  ;

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 169 SGK Toán 4

c) ( (frac{6}{7}) – (frac{4}{7}) ) : (frac{2}{5})  ;

d)  (frac{8}{15}) : (frac{2}{11})  + (frac{7}{15})  : (frac{2}{11}) 

Bài 2: Tính:

a) (frac{2 × 3 × 4}{3 × 4 ×5}) ;                         b) (frac{2 }{3 }) x (frac{3}{4 })  x (frac{4}{5 }) : (frac{1}{5 }) ;

c) (frac{1 ×2 ×3× 4}{5× 6× 7× 8 })   ;                  d) (frac{2}{5 }) x (frac{3}{4 })  x (frac{5}{6 }) : (frac{3}{4 })   .

Bài 3: Một tấm vải dài 20m. Đã may quần áo (frac{4}{5 }) tấm vải đỏ. Số vải còn lại người ta đem may các túi, mỗi túi hết (frac{2 }{3 })  m. Hỏi may được tất cả bao nhiêu cái túi như vậy ?

Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Cho 

Số thích hợp để viết vào ô trống là:

A. 1

B. 4

C. 5

D. 20

Bài giải:

Bài 1:

a) Cách 1 : ((frac{6}{11})+ (frac{5}{11}) ) x (frac{3}{7}) = (frac{11}{11 }) x (frac{3}{7})  = (frac{3}{7}) 

Cách 2: ((frac{6}{11})+ (frac{5}{11}) ) x (frac{3}{7})  = (frac{6}{11}) x (frac{3}{7}) + (frac{5}{11}) x (frac{3}{7})  = (frac{18}{77 }) + (frac{15}{77 }) =  (frac{33}{77 }) = (frac{3}{7}) 

b)Cách 1 : (frac{3}{5}) x (frac{7}{9})  – (frac{3}{5})  x (frac{2}{9}) = (frac{21}{45}) – (frac{6}{45}) =  (frac{15}{45}) = (frac{1}{3})

Cách 2:  (frac{3}{5}) x (frac{7}{9})  – (frac{3}{5})  x (frac{2}{9}) = (frac{3}{5}) x ((frac{7}{9}) – (frac{2}{9})) = (frac{3}{5}) x (frac{5}{9}) = (frac{15}{45}) = (frac{1}{3})

c) Cách 1:  ( (frac{6}{7}) – (frac{4}{7}) ) : (frac{2}{5}) = (frac{2}{7}) : (frac{2}{5})  =  (frac{2}{7})  x (frac{5}{2}) = (frac{5}{7})

Cách 2:  ( (frac{6}{7}) – (frac{4}{7}) ) : (frac{2}{5}) = (frac{6}{7}) : (frac{2}{5}) – (frac{4}{7}) : (frac{2}{5}) = (frac{6}{7}) x (frac{5}{2}) – (frac{4}{7})  x (frac{5}{2}) = (frac{30}{14}) – (frac{20}{14}) = (frac{10}{14}) = (frac{5}{7})

d)  (frac{8}{15}) : (frac{2}{11})  + (frac{7}{15})  : (frac{2}{11}) = (frac{8}{15}) x (frac{11}{2}) + (frac{7}{15}) x (frac{11}{2}) = (frac{88}{30}) + (frac{77}{30}) = (frac{165}{30}) = (frac{11}{2})

Cách 2: (frac{8}{15}) : (frac{2}{11})  + (frac{7}{15})  : (frac{2}{11}) = ((frac{8}{15}) + (frac{7}{15}) ) : (frac{2}{11}) = (frac{15}{15}) : (frac{2}{11}) = (frac{15}{15}) x  (frac{11}{2}) = (frac{11}{2})

Bài 2:

a) (frac{2 × 3 × 4}{3 × 4 × 5}) = (frac{2}{5}) ;

b) (frac{2 }{3 }) x (frac{3}{4 })  x (frac{4}{5 }) : (frac{1}{5 }) = (frac{2}{5}) : (frac{1}{5}) = (frac{2}{5})  x (frac{5}{1}) = 2

hoặc  (frac{2 }{3 }) x (frac{3}{4 })  x (frac{4}{5 }) : (frac{1}{5 }) = (frac{2 }{3 }) x (frac{3}{4 })  x (frac{4}{5 })  x (frac{5}{1}) = 2.

c) (frac{1 ×2 × 3 × 4}{5 × 6× 7 × 8 }) = (frac{1× 2 × 3 × 4}{5 × 2 × 3 × 7 × 2 × 4}) = (frac{1 }{70})

d)  (frac{2}{5 }) x (frac{3}{4 })  x (frac{5}{6 }) : (frac{3}{4 })  = (frac{1 }{4}) : (frac{3}{4 }) = (frac{1 }{4}) x (frac{4}{3}) = (frac{1}{3})

Hoặc  (frac{2}{5 }) x (frac{3}{4 })  x (frac{5}{6 }) : (frac{3}{4 })  =  (frac{2}{5 }) x (frac{3}{4 })  x (frac{5}{6 }) x (frac{4}{3}) = (frac{2}{6}) = (frac{1}{3})

Bài 3: Số mét vải được may quần áo:

20 x (frac{4}{5}) = 16 (m)

Số mét vải còn lại:

20 – 16 = 4 (m)

Số túi đã may được là:

4 :  (frac{2 }{3 })  = 6 (cái túi)

Đáp số: 6 cái túi.

Bài 4:

Khoanh vào chữ D.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-169-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp