Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 SGK Toán 5

0
92
Rate this post

Giải bài tập trang 175 bài luyện tập chung SGK Toán 5. Câu 1: Tính…

Bài 1 trang 175 sgk toán 5 tiết 169 luyện tập chung

Tính:

a) 85793 – 36841 + 3826 ;

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 SGK Toán 5

b) (frac{84}{100}) – (frac{29}{100}) + (frac{30}{100}) ;

c) 325,97 + 86,54 + 103,46.

Bài giải:

a) 85793 – 36841 + 3826 = 48952 + 3826 = 52778

b) (frac{84}{100}) – (frac{29}{100}) + (frac{30}{100}) = (frac{55}{100}) + (frac{30}{100}) = (frac{85}{100})

c) 325,97 + 86,54 + 103,46 = 412,51 + 103,46 = 515,97.


Bài 2 trang 175 sgk toán 5 tiết 169 luyện tập

Tìm x:

a) x + 3,5 = 4,72 + 2,28 ;

b) x – 7,2 = 3,9 + 2, 5

Bài giải:

a) x + 3,5 = 4,72 + 2,28

    x + 3,5 = 7

            x = 7 – 3,5

            x = 3,5

b) x – 7,2 = 3,9 + 2, 5

     x – 7,2= 6,4

            x = 6,4 + 7,2

            x = 13,6.


Bài 3 trang 175 sgk toán 5 tiết 169 luyện tập

Một mảnh đất hình thang có đáy bé là 150m, đáy lớn bằng (frac{5}{3}) đáy bé, chiều cao bằng (frac{2}{5}) đáy lớn. Hỏi diện tích mảnh đất bằng bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu héc-ta ?

Bài giải:

Độ lớn của mảnh đất hình thang là:

150 x  (frac{5}{3}) = 250 (m)

Chiều cao của mảnh đất hình thang là:

250 x (frac{2}{5}) = 100 (m)

Diện tích mảnh đất hình thang là:

(frac{(250 + 150).100}{2}) = 20000 (m2)

20000m2 = ha

Đáp số: 20000m2 ; 2 ha.


Bài 4 trang 175 sgk toán 5 tiết 169 luyện tập chung

Lúc 6 giờ, một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 45km/giờ. Đến 8 giờ, một ô tô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 60km/giờ và đi cùng chiều với ô tô chở hàng. Hỏi đến mấy giờ thì ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng ?

Bài giải:

Thời gian ô tô chở hàng đi trước ô tô du lịch là:

8 giờ – 6 giờ = 2 giờ.

Quãng đường ô tô chở hàng đi trong 2 giờ là:

45 x 2 = 90 (km)

Sau mỗi giờ ô tô du lịch đến gần ô tô chở hàng là:

60 -45 = 15 (km)

Thời gian ô tô du lịch đi để đuổi kịp ô tô chở hàng là:

90  : 15 = 6 (giờ)

Ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng lúc:

8 giờ + 6 giờ = 14 (giờ)

Đáp số: 14 giờ.


Bài 5 trang 175 sgk toán 5 tiết 169 luyện tập chung

Tìm số tự nhiên thích hợp của x sao cho:

(frac{4}{x}) = (frac{1}{5})

Bài giải:

Ta có: (frac{4}{x}) = (frac{1}{5})

(frac{4}{x}) = (frac{1.4}{5.4})

(frac{4}{x}) = (frac{4}{20}) , suy ra: x = 20 (Hai phân số bằng nhau có tử số bằng nhau thì mẫu số cũng bằng nhau).

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-175-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp