Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176 SGK Toán 4

0
81
Rate this post

Giải bài tập trang 176 ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó SGK Toán 4. Câu 1: Viết số thích hợp vào ô trống…

Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống:

Tổng hai số

91

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176 SGK Toán 4

170

216

Tỉ số của hai số

 $${1 over 6}$$

 $${2 over 3}$$

$${3 over 5}$$

Số bé

 

 

 

Số lớn

 

 

 

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống:

Hiệu hai số

72

63

105

Tỉ số của hai số

 $${1 over 5}$$

 $${3 over 4}$$

 $${4 over 7}$$

Số bé

 

 

 

Số lớn

 

 

 

Bài 3: Hai kho chứa 1345 tấn thóc. Tìm số thóc của mỗi kho, biết rằng số thóc của kho thứ nhất bằng (frac{4}{5}) số thóc của kho thứ hai.

Bài 4: Một cửa hàng bán được 56 hộp kẹo và hộp bánh, trong đó số hộp kẹo bằng (frac{3}{4}) số hộp bánh. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu hộp mỗi loại ?

Bài 5: Mẹ hơn con 27 tuổi. Sau 3 năm nữa tuổi mẹ sẽ gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Bài giải:

Bài 1:

Tổng hai số

91

170

216

Tỉ số của hai số

 $${1 over 6}$$

 $${2 over 3}$$

$${3 over 5}$$

Số bé

 13

 68

 81

Số lớn

 78

 102

 135

Bài 2:

Hiệu hai số

72

63

105

Tỉ số của hai số

 $${1 over 5}$$

 $${3 over 4}$$

 $${4 over 7}$$

Số bé

 18

 189

 140

Số lớn

 90

 252

 245

Bài 3:

 

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

4 + 5 = 9 (phần)

Số thóc của kho thứ nhất là:

1350 : 9 x 4 = 600 (tấn)

Số thóc của kho thứ hai là:

1350 – 600 = 750 (tấn)

Đáp số: Kho 1: 600 tấn thóc ; Kho 2: 750 tấn thóc.

Bài 4:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

Số hộp kẹo là:

56 : 7 x 3 = 24 (hộp)

Số hộp bánh là:

56 – 24 = 32 (hộp)

Đáp số: 24 hộp kẹo; 32 hộp bánh.

Bài 5:

Sau 3 năm nữa mẹ vẫn hơn con 27 tuổi.

Ta có sơ đồ:

Hiệu số phần bằng nhau là:

4 – 1 =  3 (phần)

Tuổi con sau 3 năm nữa là:

27 : 3 = 9 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là:

9 – 3 = 6 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là:

27 + 6 = 33 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 33 tuổi. Con 6 tuổi.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-176-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp