Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 28 SGK Toán 4

0
68
Rate this post

Giải bài tập trang 28 bài luyện tập SGK Toán 4. Câu 1: Tìm số trung bình cộng của các số sau…

Bài 1, bài 2 Tiết 23 trang 28 sgk Toán 4

Bài 1. Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a) 96; 121 và 143.                                                       b) 35; 12; 24; 21 và 43

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 28 SGK Toán 4

Bài 2 Số dân của một xã trong 3 năm liền tăng thêm lần lượt là: 96 người, 82 người, 71 người. Hỏi trung bình mỗi năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a) Số trung bình cộng của 96; 121 và 143 là:

         (96 + 121 +143) : 3 = 120

b) Số trung bình công của 35; 12; 24; 21 và 43 là:

        ( 35 + 12 + 24 + 21 + 43) : 5 = 27

Bài 2

Tổng số người tăng thêm trong 3 năm liền là:

        96 + 82 + 71 = 249 (người)

Trung bình mỗi năm dân số của xã tăng thêm là:

          249 : 3 = 83 (người)

                                                     Đáp số: 83 người
Bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 23 trang 28 sgk Toán 4

Bài 3 Số đo chiều cai của 5 học sinh lớp Bốn lần lượt là 138 cm, 132 cm, 130cm, 136cm,134 cm. Hỏi trung bình số đo của chiều cao của mỗi em là bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài 4. Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong đó có 5 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và 4 ô tô sau, mỗi ô tô chuyển được 45 tạ. Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm?

Bài 5. 

a) Số trung bình cộng của hai số là 9. Biết một trong hai số đó bằng 12, tìm số kia.

b) Số trung bình cộng của hai số là 28. Biết một trong hai số đó bằng 30, tìm số kia.

Hướng dẫn giải:

Bài 3

Tổng số đo chiều cao của 5 học sinh là: 

   138 + 132 + 130 + 136 + 134 = 670 (cm)

Trung bình số đo chiều cao của mỗi em học sinh là:

670 : 5 = 134 (cm)

                                        Đáp số 134 cm

Bài 4

Số tạ thực phẩm do 5 ô tô chuyển là:

    36 x 5 = 180 (tạ)

Số tạ thực phẩm do 4 ô tô chuyển là: 

   45 x 4 = 180 (tạ)

Tổng số ô tô của công ty là:

    5 + 4 = 9 (ô tô)

Số tạ thực phẩm do 9 ô tô chuyển là:

 1800 + 180  = 360 (tạ)

Trung bình ô tô chuyển được là:

360 : 9 = 40 (tạ) = 4 tấn

                    Đáp số 4 tấn

Bài 5

a) Tổng của hai số là:

               9 x 2 = 18 

    Số cần tìm là:

              18 – 12 = 6

b) Tổng của hai số là:

    28 x 2 = 56

    Số cần tìm là:

     56 – 30 = 26 

                                         Đáp số: a) 6;  b) 26

Trường


Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-28-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp