Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 63 SGK Toán 4

0
62
Rate this post

Giải bài tập trang 63 bài đề-xi-mét vuông SGK Toán 4. Câu 1: Đọc : 32 dm2; 911 dm2; 1952dm2; 492 000dm2,…

Bài 1, bài 2 Tiết 54 trang 63 sgk Toán 4

Bài 1 Đọc : 32 dm2; 911 dm2;    1952dm2;    492 000dm2

Bài 2 Viết theo mẫu:

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 63 SGK Toán 4

Đọc

Viết

Một trăm linh hai đề- xi-mét vuông

102 dm2

Tám trăm mười hai đề- xi-mét vuông

 

Một nghìn chín trăm sáu mươi chín đề- xi-mét vuông

 

Hai nghìn tám trăm mười hai đề- xi-mét vuông

 

 Hướng dẫn giải:

Bài 1

32 dm2 đọc là: Ba mươi hai đề-xi-mét vuông

911 dm2 đọc là: Chín trăm mươi một đề-xi-mét vuông

1952dm2 đọc là: Một nghìn chín trăm năm mươi hai đề-xi-mét vuông

492 000dm2 đọc là: Bốn trăm chín mươi hai nghìn đề-xi-mét vuông

Bài 2

Đọc

Viết

Một trăm linh hai đề- xi-mét vuông

102 dm2

Tám trăm mười hai đề- xi-mét vuông

812 dm2

Một nghìn chín trăm sáu mươi chín đề- xi-mét vuông

1969 dm2

Hai nghìn tám trăm mười hai đề- xi-mét vuông

2812 dm2


Bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 54 trang 64 sgk Toán 4

Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1dm2 = …cm2                48 dm2 = …cm2              1997 dm2 = ….cm2

100 cm2 =…dm2            2000cm2 =….dm2           9900cm2 = …dm2

Bài 4 

210 cm2 ….2dm210cm2                                 1954cm2 …..19dm250cm2

6dm23cm2….603cm2                                     2001cm2….20dm210cm2

Bài 5 Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a)      Hình vuông và hình chữ nhật  có diện tích bằng nhau.

b)      Diện tích hình vuông và diện tích hình chữ nhật không bằng nhau.

c)       Hình vuông có diện tích lớn hơn diện tích hình chữ nhật.

d)      Hình chữ nhật có diện tích bé hơn diện tích hình vuông

Hướng dẫn giải:

Bài 3

1dm2 = 100 cm2                48 dm2 = 4800 cm2              1997 dm2 = 199700 cm2

100 cm2 =1 dm2            2000cm2 = 20 dm2           9900cm2 = 99 dm2

Bài 4

210 cm2 = 2dm210cm2                                 1954cm2 > 19dm250cm2

6dm23cm2 = 603cm2                                     2001cm2 210cm2

Bài 5

a)      Đ

b)      S

c)       S

d)      S

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-63-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp