Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 107 Vở bài tập Toán 5 tập 2

0
79
Rate this post

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 107 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Câu 1: Viết số đo thích hợp vào ô trống …

1. Viết số đo thích hợp vào ô trống :

a.

Hình lập phương

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 107 Vở bài tập Toán 5 tập 2

(1)

(2)

Cạnh

8cm

1,5m

Sxung quanh

 

 

Stoàn phần

 

 

Thể tích

 

 

b.

Hình hộp chữ nhật

(1)

(2)

Chiều dài

6cm

1,8m

Chiều rộng

4cm

1,2m

Chiều cao

5cm

0,8m

Sxung quanh

 

 

Stoàn phần

 

 

Thể tích

 

 

2. Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có thể tích 1,44m3. Đáy bể có chiều dài 1,5m, chiều rộng 1,2m. Tính chiều cao của bể.

3. Có 8 hình lập phương cạnh 10cm xếp thành một hình lập phương H (như hình bên). Tính :

a. Thể tích của hình lập phương H

b. Diện tích toàn phần của hình lập phương H.

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Một hình lập phương cạnh 3cm. Nếu cạnh hình lập phương gấp lên 2 lần thì thể tích của nó gấp lên mấy lần ?

A. 2 lần

B. 3 lần

C. 4 lần

D. 8 lần

Bài giải

1.

Diện tích xung quanh hình lập phương :

Sxung quanh = 8 ⨯ 8 ⨯ 4 = 256cm2

Diện tích toàn phần hình lập phương :

Stoàn phần = 8 ⨯ 8 ⨯ 6 = 384cm2

Thể tích hình lập phương :

V = 8 ⨯ 8 ⨯ 8 = 512cm3

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật :

Sxung quanh = (6 + 4) ⨯ 2 ⨯ 5 = 100cm2

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật:

Stoàn phần = 6 ⨯ 4 ⨯ 2 + 100 = 148cm2

Thể tích hình hộp chữ nhật :

V = 6 ⨯ 4 ⨯ 5 = 120cm3

a.

Hình lập phương

(1)

(2)

Cạnh

8cm

1,5m

Sxung quanh

256cm2

9cm2

Stoàn phần

384cm2

13,5cm2

Thể tích

512cm3

3,375cm3

b.

Hình hộp chữ nhật

(1)

(2)

Chiều dài

6cm

1,8m

Chiều rộng

4cm

1,2m

Chiều cao

5cm

0,8m

Sxung quanh

100cm2

4,8m2

Stoàn phần

148cm2

9,12m2

Thể tích

120cm3

1,728cm3

2.

Bài giải

Diện tích đáy bể là :

1,5 ⨯ 1,2 = 1,8 (m2)

Chiều cao của bể là :

1,44 : 1,8 = 0,8 (m)

Đáp số : 0,8m

3.

Bài giải

a. Cạnh của hình lập phương H là :

10 ⨯ 2 = 20 (cm)

Thể tích hình lập phương lớn :

20 ⨯ 20 ⨯ 20 = 8000 (cm3)

b. Diện tích toàn phần của hình lập phương lớn :

20 ⨯ 20 ⨯ 6 = 2400 (cm2)

Đáp số : a. 8000cm2

b. 2400cm2

4.

Hướng dẫn

Thể tích hình lập phương cạnh 3cm là :

3 ⨯ 3 ⨯ 3 = 27 (cm3)

Thể tích hình lập phương cạnh 2 ⨯ 3cm là :

6 ⨯ 6 ⨯ 6 = 216 (cm3)

Thể tích gấp số lần là :

216 : 27 = 8 (lần)

Vậy khoanh vào đáp án D. 8 lần

 Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-107-vo-bai-tap-toan-5-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp