Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 113 Vở bài tập Toán 5 tập 2

0
84
Rate this post

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 113 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Câu 1: Trên hình bên, diện tích mảnh đất hình tam giác ABC bé hơn diện tích mảnh đất hình tứ giác ACDE là 50m2

1. Trên hình bên, diện tích mảnh đất hình tam giác ABC bé hơn diện tích mảnh đất hình tứ giác ACDE là 50m2. Tỉ số diện tích của hai mảnh đất đó là ({3 over 5}). Tính diện tích cả khu đất hình ABCDE.

2. Một đội trồng cây có 45 người, trong đó số nam bằng ({2 over 3}) số nữ. Hỏi đội đó có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ?

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 113 Vở bài tập Toán 5 tập 2

3. Một ô tô cứ đi được 100km thì tiêu thụ hết 15l xăng. Hỏi ô tô đó đã đi được 80km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng ?

4. Hình bên là biểu đồ cho biết tỉ lệ học sinh tham gia luyện tập các môn thể thao : Bóng đá, Bơi, Cờ vua. Tính số học sinh tham gia luyện tập mỗi môn, biết số học sinh tham gia môn Bóng đá là 60 em.

Bài giải

1.

Tóm tắt

Dạng toán “biết hiệu và tỉ số của chúng”.

Bài giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là :

5 – 3 = 2 (phần)

Diện tích mảnh đất ABC là :

50 : 2 ⨯ 3 = 75 (m2)

Diện tích mảnh đất ACDE là :

75 + 50 = 125 (m2)

Diện tích khu đất ABCDE là :

75 + 125 = 200 (m2)

Đáp số : 200m2

2.

Tóm tắt

Dạng toán “biết tổng và tỉ số của chúng”

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là :

2 + 3 = 5 (phần)

Số nam trong đội trồng cây là :

45 : 5 ⨯ 2 = 18 (người)

Số nữ trong đội trồng cây là :

45 – 18 = 27 (người)

Đáp số : 18 nam ; 27 nữ

3.

Tóm tắt

100km : tiêu thụ 15l

80km : tiêu thụ? l

Bài giải

Số lít xăng ô tô tiêu thụ trong 1km là :

15 : 100 = 0,15 (l)

Số lít xăng ô tô tiêu thụ trong 80km là :

0,15 ⨯ 80 = 12 (l)

Đáp số : 12l

4.

Bài giải

Tỉ số phần trăm học sinh tham gia môn bóng đá :

100% – 25% – 15% = 60%

Tổng số học sinh tham gia luyện tập các môn thể thao là :

({{60} over {60}} times 100 = 100) (học sinh)

Số học sinh tham gia luyện tập môn cờ vua :

 ({{100 times 25} over {100}} = 25) (học sinh)

Số học sinh tham gia luyện tập môn Bơi :

100 – 25 – 60 = 15 (học sinh)

Đáp số : Bóng đá 60 học sinh ; Bơi 15 học sinh

Cờ vua 25 học sinh.

 Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-113-vo-bai-tap-toan-5-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp