Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 123 SGK Toán 4

0
64
Rate this post

Giải bài tập trang 123 bài luyện tập SGK Toán 4. Câu 1: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm…

Bài 1. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

(frac{9}{14}) … (frac{11}{14})           (frac{4}{25}) …(frac{4}{23})          (frac{14}{15})…1

 

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 123 SGK Toán 4

(frac{8}{9})…(frac{24}{27})              (frac{20}{19}) …(frac{20}{27})        1…. (frac{15}{14})

Giải

 (frac{9}{14}) 

(frac{8}{9}) = (frac{24}{27})              (frac{20}{19})  > (frac{20}{27})           1

Bài 2: Với hai số tự nhiên 3 và 5, hãy viết:

a) Phân số bé hơn 1;                 b) Phân số lớn hơn 1

Giải

a) Phân số bé hơn 1 là: (frac{3}{5})

b) Phân số lớn hơn 1 là:(frac{5}{3})

Bài 3: Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) (frac{6}{11};frac{6}{5};frac{6}{7})                b) (frac{6}{20};frac{9}{12};frac{12}{32})

Giải

a) Các phân số đã cho sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

(frac{6}{11};frac{6}{7};frac{6}{5})

b) Rút gọn phân số: 

(frac{6}{20}=frac{6:2}{20:2}=frac{3}{10})                      

(frac{9}{12}=frac{9:3}{12:3}=frac{3}{4})

(frac{12}{32}=frac{12:4}{32:4}=frac{3}{8})

Vì (frac{3}{10}) 

Nên sắp xếp như sau:

(frac{6}{20};frac{12}{32};frac{9}{12})

Bài 4. Tính

a) (frac{2×3×4×5}{3×4×5×6})             b) (frac{9×8×5}{6×4×15})

Giải

(frac{2×3×4×5}{3×4×5×6}= frac{2}{6}) = (frac{1}{3})

(frac{9×8×5}{6×4×15} = frac{9×8×5}{3×2×4×3×5}) = (frac{9×8×5}{9×8×5}) = 1          

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-123-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp