Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 136 SGK Toán 4

0
57
Rate this post

Giải bài tập trang 136 bài luyện tập SGK Toán 4. Câu 1: Tính rồi rút gọn…

Bài 1: Tính rồi rút gọn

Bài 2: tìm x

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 136 SGK Toán 4

a) (frac{3}{5}) x   (x =) (frac{4}{7})                 b) (frac{1}{8}:x = frac{1}{5})

Giải

a) (frac{3}{5}) x   (x =)   (frac{4}{7})         b) (frac{1}{8}:x = frac{1}{5})

(x =)  (frac{4}{7}) : (frac{3}{5})                      (x = frac{1}{8}:frac{1}{5})

(x =) (frac{20}{21})                          (x = frac{5}{8})

Bài 3. Tính rồi nêu nhận xét về hai phân số và kết quả:

a) (frac{2}{3}) x  (frac{3}{2}) ;             b) (frac{4}{7}) x (frac{7}{4})          c) (frac{1}{2}) x (frac{2}{1})

Giải

a) (frac{2}{3}) x  (frac{3}{2})  = (frac{2 ×3 }{3×2}=1)

b) (frac{4}{7}) x (frac{7}{4})   = (frac{4 ×7 }{7×4}=1) 

c) (frac{1}{2}) x (frac{2}{1}) = (frac{2 ×1}{1×2}=1)

Nhận xét: 

– Ở mỗi phép nhân, hai phân số đó là hai phân số đảo ngược nhau:

– Nhân hai phân số đảo ngược nhau thì có kết quả bằng 1

Bài 4. Một hình bình hành có diện tích (frac{2}{5})m, chiều cao (frac{2}{5})m .Tính độ dài đáy của hình đó?

Giải

Độ dài đáy của hình hình hành là:

(frac{2}{5}) : (frac{2}{5}) = 1 (m)

Đáp số: 1 m

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-136-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp