Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 137, 138 SGK Toán 5

0
65
Rate this post

Giải bài tập trang 137, 138 bài luyện tập chung SGK Toán 5. Câu 1: Tính…

Bài 1 trang 137 SGK toán 5 luyện tập chung

Tính:

a) 17 giờ 53 phút + 4 giờ 15 phút;

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 137, 138 SGK Toán 5

b) 45 ngày 23 giờ – 24 ngày 17 giờ;

c) 6 giờ 15 phút x 6;

d) 21 phút 15 giây : 5;

Bài giải:

a) 

b) 

c) 

d) 


Bài 2 trang 137 SGK toán 5 luyện tập chung

Tính:

a) (2 giờ 30 phút + 3 giờ 15 phút) x 3;

2 giờ 30 phút  + 3 giờ 15 phút x 3;

b) (5 giờ 20 phút + 7 giờ 40 phút) : 2;

5 giờ 20 phút + 7 giờ 40 phút : 2;

Bài giải:

a) (2 giờ 30 phút + 3 giờ 15 phút) x 3

=                   5 giờ 45 phút        x 3 = 17 giờ 15 phút.

2 giờ 30 phút    + 3 giờ 15 phút x 3

= 2 giờ 30 phút + 9 giờ 45 phút = 12 giờ 15 phút.

b) (5 giờ 20 phút + 7 giờ 40 phút) : 2

=                          13 giờ           : 2 = 6 giờ 30 phút.

5 giờ 20 phút    + 7 giờ 40 phút : 2

= 5 giờ 20 phút + 3 giờ 5 phút = 8 giờ 25 phút.


Bài 3 trang 138 sgk toán 5 luyện tập chung

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Hương và Hồng hẹn gặp nhau lúc 10 giờ 40 phút sáng. Hương đến chỗ hẹn lúc 10 giờ 20 phút còn Hồng lại đến muộn mất 15 phút. Hỏi Hương phải đợi Hồng trong bao nhiêu lần ?

A. 20 phút         B. 35 phút            C.55 phút              D. 1 giờ 20 phút

Bài giải:

Khoanh vào chữ B.


Bài 4 trang 138 sgk toán 5 luyện tập chung

Bạn Lan xem giờ tàu từ ga Hà Nội đi một số nơi như sau:

Tính thời gian tàu đi từ ga Hà Nội đến các ga Hải Phòng, Quán Triều, Đồng Đăng, Lào Cai.

Bài giải:

a) Thời gian đi từ Hà Nội đến Quán Triều là:

17 giờ 25 phút – 14 giờ 20 phút = 3 giờ 5 phút.

b) Thời gian đi từ Hà Nội đến Đồng Đăng là:

11 giờ 30 phút – 5 giờ 45 phút = 5 giờ 45 phút.

c) Thời gian đi từ Hà Nội đến Hải Phòng là:

8 giờ 10 phút – 6 giờ 5 phút = 2 giờ 5 phút.

d) Thời gian đi từ Hà Nội đến Lào Cai là:

(24 giờ – 22 giờ) + 6 giờ = 8 giờ.

Đáp số: a) 3 giờ 5 phút; b) 5 giờ 45 phút; c)  2 giờ 5 phút; d) 8 giờ.

giaibaitap.me

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-137-138-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp