Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 156, 157 SGK Toán 5

0
119
Rate this post

Giải bài tập trang 156, 157 bài ôn tập về đo thời gian SGK Toán 5. Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm…

Bài 1 trang 156 sgk toán 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1 thé kỉ  = …năm

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 156, 157 SGK Toán 5

1 năm = …tháng

1 năm không nhuận có …ngày

1 năm nhuận có…ngày

1 tháng có…(hoặc…) ngày

Tháng 2 có …hoặc…ngày.

b) 1 tuần lễ có…ngày

1 ngày = …giờ.

1 giờ = …phút

1  phút = …giây

Bài giải:

a) 1 thế kỉ  = 100 năm

1 năm = 12 tháng

1 năm không nhuận có 365 ngày

1 năm nhuận có 366 ngày

1 tháng có 30 (hoặc 31) ngày

Tháng 2 có 28 hoặc 29 ngày.

b) 1 tuần lễ có 7 ngày

1 ngày = 24 giờ.

1 giờ = 60 phút

1  phút = 60 giây


Bài 2 trang 157 sgk toán 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2 năm 6 tháng = …tháng                           

3 phút 40 giây = …giây

1 giờ 5 phút = …phút

2 ngày 2 giờ = …giờ

b) 28 tháng = …năm….tháng

150 giây = …phút…giây

144 phút = …giờ…phút

54 giờ = …ngày…giờ

c) 60 phút = …giờ

45 phút = …giờ = 0,…giờ

30 phút = …giờ = 0,…giờ

15 phút = …giờ = 0,…giờ

1 giờ 30 phút = …giờ

90 phút = …giờ

30 phút = …giờ = 0,..giờ

6 phút = …giờ =…0,…giờ

12 phút = …giờ = 0,…giờ

3 giờ 15 phút = …giờ

2 giờ 12 phút = …giờ

d) 60 giây = …phút

90 giây = …phút

1 phút 30 giây = …phút

30 giây = …phút = 0,…phút

2 phút 45 giây = ….phút

1 phút 6 giây = …phút

Bài giải:

a) 2 năm 6 tháng = 30 tháng                           

3 phút 40 giây = 220 giây

1 giờ 5 phút = 65 phút

2 ngày 2 giờ = 50 giờ

b) 28 tháng = 2 năm 4 tháng

150 giây = 2 phút 30 giây

144 phút = 2 giờ 24 phút

54 giờ = 2 ngày 6 giờ

c) 60 phút = 1 giờ

45 phút = (frac{3}{4}) giờ = 0,75 giờ

30 phút = (frac{1}{2}) giờ = 0,5 giờ 

15 phút = (frac{1}{4}) giờ = 0,25 giờ

1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

90 phút = 1,5 giờ

6 phút =  (frac{1}{10}) giờ = 0,1giờ

12 phút = (frac{1}{5}) giờ = 0,2 giờ

3 giờ 15 phút = 3,25 giờ

2 giờ 12 phút = 2,2 giờ

d) 60 giây = 1 phút

90 giây = 1,5 phút

1 phút 30 giây = 1,5 phút

30 giây = 0,5 phút 

2 phút 45 giây = 2,75 phút

1 phút 6 giây = 1,1 phútBài 3 trang 157 sgk toán 5

Đồng hồ chỉ bao nhiêu giờ và bao nhiêu phút ?

Bài giải:

Đồng hồ thứ nhất chỉ 10 giờ.

Đồng hồ thứ hai chỉ 6 giờ 5 phút. 

Đồng hồ thứ nhất chỉ 9 giờ 43 phút.

Đồng hồ thứ nhất chỉ 1 giờ 12 phút.


Bài 4 trang 157 sgk toán 5

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một ô tô dự định đi một quãng đường dài 300km. Ô tô đó đi với vận tốc 60km/giờ và đã đi được (2frac{1}{4}) giờ. Hỏi ô tô còn phải đi tiếp quãng đường dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

Ô tô còn phải đi tiếp quãng đường là:

A.135km.

B. 165km.

C.150km.

D.240km.

Bài giải:

Khoanh vào chữ B.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-156-157-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp