Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 158, 159 SGK Toán 5

0
73
Rate this post

Giải bài tập trang 158, 159 bài phép cộng SGK Toán 5. Câu 1: Tính…

Bài 1 trang 158 sgk toán 5

Tính:

a) 889972 + 96308;

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 158, 159 SGK Toán 5

b) (frac{5}{6}) + (frac{7}{12})        ;

c) 3 + (frac{5}{7})  ;

d) 926,83 + 549,67    ;

Bài giải:

a) 889972 + 96308 = 986280       ;

b) (frac{5}{6}) + (frac{7}{12})  = (frac{10}{12}) + (frac{7}{12}) = (frac{17}{12})     ;

c) 3 + (frac{5}{7}) = (frac{21}{7}) + (frac{5}{7}) = (frac{26}{7}) (hoặc 3 + (frac{5}{7})  = (3frac{5}{7}) )     ;

 

d) 926,83 + 549,67 = 1476,5  ;


Bài 2 trang 158 sgk toán 5

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) (689 + 875) + 125 ;

581 + (878 + 419).

b) ((frac{2}{7}) + (frac{4}{9}) ) + (frac{5}{7}) ;

(frac{17}{11}) + ((frac{7}{15}) + (frac{5}{11}))  ;

c) 5,87 + 28,69 + 4,13 ;

83,75 + 46,98 + 6,25  ;

Bài giải:

a) (689 + 875) + 125 = 689 + (875 + 125) = 689 + 1000 = 1689.

581 + (878 + 419) = (581 + 419) = 878 = 1000 + 878 = 1878.

b)  ((frac{2}{7}) + (frac{4}{9}) ) + (frac{5}{7}) = ((frac{2}{7}) + (frac{5}{7}) ) + (frac{4}{9})  = 1 + (frac{4}{9})  = (1frac{4}{9}).

(frac{17}{11}) + ((frac{7}{15}) + (frac{5}{11})) = ((frac{17}{11})  + (frac{5}{11})) + (frac{7}{15}) = (frac{22}{11}) + (frac{7}{15})  = 2 +(frac{7}{15})  = (2frac{7}{15}).

c) 5,87 + 28,69 + 4,13 = (5,87 + 4,13) + 28,69 = 10 + 28,69 = 38,69.

83,75 + 46,98 + 6,25 = (83,75 + 6,25) + 46,98 = 90 + 46,98 = 136,98.


Bài 3 trang 159 sgk toán 5

Không thực hiện phép tính, nêu dự đoán kết quả tìm x :

a) x + 9,68 = 9,68 ;

b) (frac{2}{5}) + x = (frac{4}{10}) ;

Bài giải:

a) Cách 1: x + 9,68 = 9,68, Ta có x = 0

(vì 0 cộng với số nào cũng bằng chính số đó).

Cách 2: Cách 1: x + 9,68 = 9,68, Ta có x = 0 (vì x = 9,68 – 9,68 = 0)

b) Cách 1:

 (frac{2}{5}) + x = (frac{4}{10}) , Ta có x = (frac{2}{5}) (vì (frac{2}{5})  + x = (frac{2}{5}) + (frac{2}{5}) nên x =  (frac{2}{5}))

Cách 2:  (frac{2}{5}) + x = (frac{4}{5}), Ta có: x =  (frac{2}{5}) (vì x = (frac{4}{5}) – (frac{2}{5}) = (frac{2}{5}))


Bài 4 trang 159 sgk toán 5

Vòi nước thứ nhất mỗi giờ chảy được (frac{1}{5}) thể tích của bể, vòi nước thứ hai mỗi giờ chảy được (frac{3}{10}) thể tích của bể. Hỏi khi cả hai vòi nước cùng chảy vào bể  trong một giờ thì được bao nhiêu phần trăm thể tích của bể ?

Bài giải:

Mỗi giờ cả hai vòi cùng chảy được:

(frac{1}{5})  +  (frac{3}{10})  = (frac{5}{10}) (thể tích bể)

(frac{5}{10})  = 50%.

Đáp số: 50% thể tích bể.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-158-159-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp