Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 16 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2

0
68
Rate this post

Giải bài tập trang 16 bài phân số và phép chia số tự nhiên Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 2. Câu 1: Viết thương số dưới dạng phân số (theo mẫu)…

1. Viết thương số dưới dạng phân số (theo mẫu)

Mẫu: 4 : 7 = ({4 over 7})             3 : 8 = …                  5 : 11 = …

          7 : 10 = …         1:15 = …                 14 : 21 = …

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 16 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2

2. Viết phân số dưới dạng thương rồi tính (theo mẫu)

Mẫu: ({{18} over 6}) = 18 : 6 = 3                     ({{42} over 7})= ……..

({{72} over 9}) = ……                                      ({{99} over {11}}) = ………

({{115} over {23}}) = ……                                     ({{150} over {25}}) = ……..

3. Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng một phân số có mẫu bằng 1 (theo mẫu):

Mẫu (8 = {8 over 1});      

(5 = ….,,,,,,,,,,,,,12 = ….,,,,,,,,,,,,,,,,,1 = ….,,,,,,,,,,,,,,,,,,0 = ….)

4. Có 3 cái bánh như nhau, chia dều cho 6 người. Hỏi mỗi người nhận được bao nhiêu phần của cái bánh?

Bài giải

1. 

Mẫu: 4 : 7 = ({4 over 7})              3 : 8 = ({3 over 8})                    5 : 11 =({5 over 11}) 

          7 : 10 = ({7 over 10})          1:15 =({1 over 15})                  14 : 21 =({14 over 21}) 

2.

Mẫu: ({{18} over 6}) = 18 : 6 = 3                         ({{42} over 7}) = 42 : 7 = 6

({{72} over 9}) = 72 : 9 = 8                                  ({{99} over {11}})= 99 :11 = 9

({{115} over {23}}) = 115 : 23 = 5                            ({{150} over {25}}) = 150 : 25 = 6  

3. 

(5 = {5 over 1},,,,,,,,,,,,,,12 = {{12} over 1},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1 = {1 over 1},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0 = {0 over 1})

4. 

Tóm tắt

Chia đều 3 cái bánh cho 6 người

Bài giải

Ta có thể làm như sau:

Chia mỗi cái bánh thành 6 phần bằng nhau. Lần lượt đưa cho mỗi người một phần tức là ({1 over 6}) cái bánh, sau đó chia 3 lần như vậy thì mỗi người được 3 phần hay ({3 over 6} = {1 over 2}) cái bánh.

Đáp số: Mỗi người được ({1 over 2}) cái bánh.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-16-vo-bai-tap-toan-lop-4-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp