Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 165 SGK Toán 5

0
56
Rate this post

Giải bài tập trang 165 bài luyện tập SGK Toán 5. Câu 1: Tính tỉ số phần trăm của…

Bài 1 trang 165 sgk toán 5

Tính tỉ số phần trăm của:

a) 2 và 5;                    b) 2 và 3 ;                  c) 3,2 và 4                      d) 7,2 và 3,2

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 165 SGK Toán 5

Chú ý: Nếu tỉ số phần trăm là số thập phân thì chỉ lấy hai chữ số ở phần thập phân.

Ví dụ: 1 : 6 = 0,166666…

Tỉ số phần trăm của 1 và 6 là: 16,66%.

Bài giải:

a) 2 : 5 = 0,4 = 0,40 = 40%

b) 2 : 3 = 0,6666 = 66,66%

c) 3,2 : 4 = 0,8 = 80%

d) 7,2 : 3,2 = 2,25 = 225%.


Bài 2 trang 165 sgk toán 5

Tính:

a) 2,5% + 10,34% ;

b) 56,9% – 34,25% ;

c) 100% -23% -47,5% ;

Bài giải:

a) 2,5% + 10,34%  = 12,84% ;

b) 56,9% – 34,25% = 22,65% ;

c) 100% -23% -47,5% = 77% – 47,5% = 29,5% ;


Bài 3 trang 165 sgk toán 5

Một huyện có 320ha đất trồng cây cà phê và 480ha đất trồng cây cao su. Hỏi:

a) Diện tích đất trồng cây cao su bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cà phê ?

b)  Diện tích đất trồng cây cà phê bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cao su ?

Bài giải:

a) Tỉ số phần trăm của diện tích đất trồng cây và diện tích đất trồng cây là:

480 : 320 = 1,5

1,5 = 150%

b) Tỉ số phần trăm của diện tích đất trồng cây và diện tích đất trồng cây cao su là:

320 : 480 = 0,6666…

0,6666…= 66,66%

Đáp số: a) 150% ;  b) 66,66%.


Bài 4 trang 165 sgk toán 5

Lớp 5A dự định trồng 180 cây, đến nay đã trồng được 45% số cây. Hỏi theo dự định, lớp 5A còn phải trồng bao nhiêu cây nữa ?

Bài giải:

Số cây lớp 5A đã trồng được là:

180 x 45 : 100 = 81 (cây)

Số cây lớp 5A còn phải trồng theo dự định là:

180 – 81 = 99 (cây)

Đáp số: 99 cây.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-165-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp