Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 3, 4 SGK Toán 4

0
71
Rate this post

Giải bài tập trang 3, 4 bài ôn tập các số đến 100000 SGK Toán 4. Câu 1: Viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số…

Bài 1 Tiết 1 trang 3 sgk Toán 4

a) Viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số:

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 3, 4 SGK Toán 4

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 36 000; 37 000; ..;…;…; 41 000;… 

Hướng dẫn giải:

a) 

b) 36000; 37000; 38000; 39000; 40000; 41000; 42000.


Bài 2 Tiết 1 trang 3 sgk Toán 4

Viết theo mẫu:

Hướng dẫn giải:


Bài 3 Tiết 1 trang 3 sgk Toán 4

a) Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu): 8723; 9171; 3082; 7006.

Mẫu:   8723 = 8000 + 700 + 20 + 3

b) Viết theo mẫu:

Mẫu:   9000 + 200 + 30 + 20 = 9232

7000 + 300 + 50 + 1

6000 + 200 + 3

6000 + 200 + 30

5000 + 2

Hướng dẫn giải:

a) 9171 = 9000 + 100 + 70 = 1

3082 = 3000 + 80 +2

7006 = 7000 + 6

b) 7000 + 300 + 50 + 1 = 7351

6000 + 200 + 3 = 6203

6000 + 200 + 30 = 6230

5000 + 2 = 5002


Bài 4 Tiết 1 trang 4 sgk Toán 4

Tính các chu vi các hình sau:

          

Hướng dẫn giải:

– Hình tứ giác ABCD có chu vi bằng: 6 + 4 + 3 + 4 = 17 (cm)

– Hình chữ nhật MNPQ có chu vi bằng: (4 + 8) x 2 = 24 (cm)

– Hình vuông GHIK có chu vi bằng: 5 x 4 = 20 (cm)

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-3-4-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp