Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 31, 32 SGK Toán 5

0
63
Rate this post

Giải bài tập trang 31, 32 bài luyện tập chung SGK Toán 5. Câu 1: Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn…

Bài 1, 2 trang 31 (luyện tập chung) sgk Toán 5

Bài 1. Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) ( frac{32}{35};frac{18}{35};frac{31}{35};frac{28}{35})                b) ( frac{2}{3};frac{3}{4};frac{5}{6};frac{1}{12})

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 31, 32 SGK Toán 5

Giải

a) ( frac{18}{35}

b) Quy đồng mẫu số (MSC = 12):

( frac{2}{3}=frac{8}{12}) ;     ( frac{3}{4}=frac{9}{12}) ;       ( frac{5}{6}=frac{10}{12}) ;       và ( frac{1}{12})

Ta có: ( frac{1}{12}

Bài 2. Tính:

a) ( frac{3}{4}+frac{2}{3}+frac{5}{12}) ;        b) ( frac{7}{8}-frac{7}{16}-frac{11}{32});          

c) ( frac{3}{5}timesfrac{2}{7}timesfrac{5}{6}) ;        d) ( frac{15}{16}:frac{3}{8}timesfrac{3}{4})

Giải

a) ( frac{3}{4}+frac{2}{3}+frac{5}{12}={9 over {12}} + {8 over {12}} + {5 over {12}} = {{22} over {12}} = {{11 times 2} over {6 times 2}} = {{11} over 6});

b) ( frac{7}{8}-frac{7}{16}-frac{11}{32}={{28} over {32}} – {{14} over {32}} – {{11} over {32}} = {3 over {32}});

c) ( frac{3}{5}timesfrac{2}{7}times frac{5}{6}) ( =frac{3times2times5}{5times7times6}=frac{3times2times5}{5times7times2times 3}=frac{1}{7}) ;

 d) ( frac{15}{16}:frac{3}{8}timesfrac{3}{4}) ( =frac{15}{16}timesfrac{8}{3}timesfrac{3}{4} = {{15 times 8 times 3} over {16 times 3 times 4}} )

     (= {{15 times 8 times 3} over {2 times 8 times 3 times 4}} = {{15} over 8}).

loigiaihay.com


Bài 3, 4 trang 32 sgk toán 5

Bài 3. Diện tích một khu nghỉ mát là (5) ha, trong đó có  ({3 over {10}}) diện tích là hồ nước. Hỏi diện tích hồ nước là bao nhiêu mét vuông ?

Giải

(5ha = 50 000 m^2)

Trong khu nghỉ dưỡng có ({3 over {10}}) diện tích là hồ nước nên     

Diên tích hồ nước là : (50 000times {3 over {10}} = 15 000 (m^2))       

Đáp sô’: (15 000 (m^2)).

Bài 4. Năm nay tuổi bố gấp (4) lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người, biết bố hơn con (30) tuổi.

Giải

Ta có sơ đồ:

Hiệu số phần bằng nhau là:

(4 – 1 = 3) (phần)

Theo đề bài bố hơn con (30) tuổi nên (3) phần ứng với (30) tuổi. Mỗi phần ứng với (30:3=10) (tuổi)

Tuổi của con là 

(10times1 = 10) (tuổi)

Tuổi của bố là 

(10 times 4 = 40) (tuổi)

Đáp số: (40) tuối và (10) tuổi.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-31-32-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp