Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 38 Vở bài tập Toán 4 tập 2

0
51
Rate this post

Giải bài tập trang 38 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Tính (theo mẫu)…

1. Tính (theo mẫu)

Mẫu: (2 + {3 over 7} = {{14} over 7} + {3 over 7} = {{14 + 3} over 7} = {{17} over 7})

a) ({2 over 5} + 3)                                b) (4 + {2 over 3})

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 38 Vở bài tập Toán 4 tập 2

2. Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

a) ({4 over 5} + {2 over 3} = {2 over 3} + …;)             ({{13} over {25}} + {3 over 7} = {3 over 7} + …)

b) (left( {{2 over 3} + {3 over 4}} right) + {1 over 2} = {2 over 3} + left( {{3 over 4} + …} right))

     ({2 over 3} + left( {{3 over 4} + {1 over 2}} right) = left( {… + {3 over 4}} right) + {1 over 2})

3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) ({{12} over {25}} + {3 over 5} + {{13} over {25}})

b) ({3 over 2} + {2 over 3} + {4 over 3})

c) ({3 over 5} + {7 over 5} + {3 over 4})

4. Một chiếc tàu thủy giờ thứ nhất chạy được ({3 over 8}) quãng đường, giờ thứ hai chạy được ({2 over 7}) quãng đường, giờ thứ ba chạy được ({1 over 4}) quãng đường. Hỏi sau ba giờ chiếc tàu thủy đó chạy được bao nhiêu phần quãng đường?

Bài giải

1.

a) ({2 over 5} + 3 = {2 over 5} + {{15} over 5} = {{2 + 15} over 5} = {{17} over 5})

b) (4 + {2 over 3} = {{12} over 3} + {2 over 3} = {{12 + 2} over 3} = {{14} over 3})

2. 

a) ({4 over 5} + {2 over 3} = {2 over 3} + {4 over 5})                 ({{13} over {25}} + {3 over 7} = {3 over 7} + {{13} over {25}})

b) (left( {{2 over 3} + {3 over 4}} right) + {1 over 2} = {2 over 3} + left( {{3 over 4} + {1 over 2}} right))

    ({2 over 3} + left( {{3 over 4} + {1 over 2}} right) = left( {{2 over 3} + {3 over 4}} right) + {1 over 2})

3. 

a) ({{12} over {25}} + {3 over 5} + {{13} over {25}} = left( {{{12} over {25}} + {{13} over {25}}} right) + {3 over 5} = {{25} over {35}} + {3 over 5} = 1 + {3 over 5} = {{5 + 3} over 5} = {8 over 5})

b) ({3 over 2} + {2 over 3} + {4 over 3} = left( {{2 over 3} + {4 over 3}} right) + {3 over 2} = {6 over 3} + {3 over 2} = 2 + {3 over 2} = {{4 + 3} over 2})

c) ({3 over 5} + {7 over 5} + {3 over 4} = left( {{3 over 5} + {7 over 5}} right) + {3 over 4} = {{10} over 5} + {3 over 4} = 2 + {3 over 4} = {{8 + 3} over 4} = {{11} over 4})

4. 

Tóm tắt

 

Bài giải

a) Sau ba giờ chiếc tàu thủy đó chạy được là:

({3 over 8} + {2 over 7} + {1 over 4})   = ({3.7over 56} + {2.8 over 56} + {14.1 over 56})  

= ({21 over 56} + {16 over 56} + {14 over 56} = {{51} over {56}}) (quãng đường)

Đáp số: ({{51} over {56}}) quãng đường

Sachbaitap.com

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-38-vo-bai-tap-toan-4-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp