Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 40 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

0
72
Rate this post

Giải bài tập trang 40 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Viết các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé…

Đề bài

1. Viết các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé

a) ({9 over {25}};,{{12} over {25}};,{7 over {25}};,{4 over {25}};,{{23} over {25}})

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 40 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

b) ({7 over 8};,{7 over {11}};,{7 over {10}};,{7 over 9};,{7 over {15}})

c) ({2 over 3};,{5 over 6};,{7 over 9};,{5 over {18}})

2. Tính

a) ({1 over 4} + {3 over 8} + {5 over {16}} = ……………..)

b) ({3 over 5}, – ,{1 over 3} – {1 over 6} = ……………..)

c) ({4 over 7} times {5 over 8} times {7 over {12}} = ……………..)

d) ({{25} over {28}}:{{15} over {14}} times {6 over 7} = ……………..)

3. Năm nay tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người, biết mẹ hơn con 28 tuổi.

4. Biết rằng ({3 over 5}) diện tích trồng nhãn của một xã là 6ha. Hỏi diện tích trồng nhãn của xã đó bằng bao nhiêu mét vuông?

Đáp án

1. Viết các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé

a) ({9 over {25}};,{{12} over {25}};,{7 over {25}};,{4 over {25}};,{{23} over {25}})

b) ({7 over 8};,{7 over {11}};,{7 over {10}};,{7 over 9};,{7 over {15}})

c) ({2 over 3};,{5 over 6};,{7 over 9};,{5 over {18}})

Bài giải

a) ({{23} over {25}} > {{12} over {25}} > {9 over {25}} > {7 over {25}} > {4 over {25}})

b) ({7 over 8} > {7 over 9} > {7 over {10}} > {7 over {11}} > {7 over {15}})

c) MSC: 18

nên : ({2 over 3} = {{12} over {18}};,,,,,,,,,,{5 over 6} = {{15} over {18}};,,,,,,,,{7 over 9} = {{14} over {18}};,,,,,,,,,{5 over {18}})

Vậy ({5 over 6} > {7 over 9} > {2 over 3} > {5 over {18}})

2. Tính

a) ({1 over 4} + {3 over 8} + {5 over {16}} = {{4 + 6 + 5} over {16}} = {{15} over {16}})

b) ({3 over 5}, – ,{1 over 3} – {1 over 6} = {{18} over {30}} – {{10} over {30}} – {5 over {30}} = {{18 – 10 – 5} over {30}} = {1 over {10}})

c) ({4 over 7} times {5 over 8} times {7 over {12}} = {{4 times 5 times 7} over {7 times 8 times 12}} = {5 over {12 times 2}} = {5 over {24}})

d) ({{25} over {28}}:{{15} over {14}} times {6 over 7} = {{25} over {28}} times {{14} over {15}} times {6 over 7} = {{25 times 14 times 6} over {28 times 15 times 7}} = {{5 times 5 times 14 times 2 times 3} over {14 times 2 times 5 times 3 times 7}} = {5 over 7})                                                            

3. 

Tóm tắt:

                              

Bài giải

Hiệu số phần bằng nhau:

3 – 1 = 2 (phần)

Tuổi con là:

28 : 2 x 1 = 14 (tuổi)

Tuổi mẹ là:

14 x 3 = 42 (tuổi)

Đáp số: Mẹ 42 tuổi, con 14 tuổi

4. Biết rằng ({3 over 5}) diện tích trồng nhãn của một xã là 6ha. Hỏi diện tích trồng nhãn của xã đó bằng bao nhiêu mét vuông?

Cách 1:

 

Diện tích trồng nhãn của xã đó là:

(6:{3 over 5} = 10,(ha) = ,100000,({m^2}))

Cách 2:

Coi 6ha tương ứng bằng 3 đoạn thẳng dài như nhau thì mỗi đoạn thẳng tương ứng:

 6: 3 = 2 (ha)

Diện tích trồng nhãn của xã tương ứng bằng 5 đoạn thẳng và bằng:

2 x 5 = 10 (ha) = 100 000 (m2)

Đáp số: 100 000m2

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-40-vo-bai-tap-toan-lop-5-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp