Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 43 Vở bài tập Toán 4 tập 2

0
71
Rate this post

Giải bài tập trang 43 bài phép nhân phân số Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Tính (theo mẫu)…

1. Tính (theo mẫu)

Mẫu: ({4 over 5} times {3 over 7} = {{4 times 3} over {5 times 7}} = {{12} over {35}})                                 

a) ({4 over 9} times {1 over 3})      b) ({1 over 9} times {1 over 2})         c) ({1 over 5} times {3 over 8})   

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 43 Vở bài tập Toán 4 tập 2

2. Rút gọn rồi tính (theo mẫu):

Mẫu: ({7 over 5} times {2 over 6} = {7 over 5} times {1 over 3} = {{7 times 1} over {5 times 3}} = {7 over {15}})

a) ({5 over {15}} times {{13} over 8})               b) ({{11} over 7} times {6 over 8})             c) ({6 over 9} times {2 over 8})

3. Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài ({8 over 9}) m và chiều rộng ({7 over {11}}) m

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Tích của ({1 over 2}) và ({1 over 4}) là:

A. ({1 over 6})                B. ({2 over 6})                C. ({2 over 8})               D. ({1 over 8})     

Bài giải

1.

a) ({4 over 9} times {1 over 3} = {{4 times 1} over {9 times 3}} = {4 over {27}})

b) ({1 over 9} times {1 over 2} = {{1 times 1} over {9 times 2}} = {1 over {18}}$)                 

c) ({1 over 5} times {3 over 8} = {{1 times 3} over {5 times 8}} = {3 over {40}})

2. 

a) ({5 over {15}} times {{13} over 8} = {1 over 3} times {{13} over 8} = {{1 times 13} over {3 times 8}} = {{13} over {24}})

b) ({{11} over 7} times {6 over 8} = {{11} over 7} times {3 over 4} = {{11 times 3} over {7 times 4}} = {{33} over {28}})

c) ({6 over 9} times {2 over 8} = {2 over 3} times {2 over 8} = {{2 times 2} over {3 times 2 times 4}} = {1 over 6})

3. 

Tóm tắt

Bài giải

Diện tích hình chữ nhật là:

(({8 over 9} times {7 over {11}} = {{56} over {99}}) (m2)

Đáp số : ({{56} over {99}}) m2

4. 

Chọn D.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-43-vo-bai-tap-toan-4-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp