Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 45 SGK Toán 5

0
48
Rate this post

Giải bài tập trang 45 bài luyện tập SGK Toán 5. Câu 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm…

Bài 1 trang 45 sgk Toán 5

Bài 1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) (35m 23cm = …m);

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 45 SGK Toán 5

b) (51dm 3cm = …dm);

c) (14m 7cm = ….m).

Hướng dẫn giải:

a)  (35m 23cm = 35{{23} over {100}}m = 35,23m)

b) (51dm 3cm =51{3 over {10}}dm= 51,3dm)

c)  (14m 7cm =14{7 over {100}}m= 14,07m)


Bài 2 trang 45 sgk Toán 5

Bài 2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

(315cm =…m);        (234cm= …m);

(506cm = …m);       (34dm=…m)

Giải:
(315cm = 300cm + 15cm = 3m15cm=3{{15} over {100}}m=3,15m)

(234cm = 200cm + 34cm = 2m 34cm =2{{34} over {100}}m=2,34m)

(506cm = 500cm + 6cm = 5m6cm =5{6 over {100}}m=5,06m)

(34dm = {{34} over {10}}m=3,4m)

 


Bài 3 trang 45 sgk Toán 5

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là ki- lô-mét:

a) 3km 245m;    b) 5km 34m;   c) 307 m

Hướng dẫn giải:

a) …= 3,245km

b) …= 5,034km

c)….= 0,307km


Bài 4 trang 45 sgk Toán 5

Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) (12,44m =…m…cm);

b) (7,4dm =…dm…cm);

c) (3,45km =…m);

d) (34,3km=…m).

Hướng dẫn giải:

a) (12,44m =12m+0,44m= 12m 44cm)

b) (7,4dm =7dm+0,4dm= 7dm 4cm)

c) (3,45km= 3450m)

d) (34,3km= 34 300m)

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-45-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp