Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 48, 49 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

0
70
Rate this post

Giải bài tập trang 48, 49 bài so sánh hai phân số thập phân Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Điền dấu >;

Đề bài

1. >;

69,99 ………70,01                              0,4 …….. 0,36

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 48, 49 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

95,7  ……….95,68                              81,01 …… 81,010

2. Viết các số: 5,736; 5,673; 5,763; 6,1 theo thứ tự từ bé đến lớn

3. Viết các số: 0,16; 0,219; 0,19; 0,291; 0,17 theo thứ tự từ lớn đến bé

4. Viết số thích hợp vào chỗ trống

a) (2,57,, …. ,,2,571)

b) (8,65,,,, …. ,,,95,60)

d) (42,08,,,, …. ,,,42,08)

Đáp án

1. >;

69,99     0,36

95,7   >    95,68                                81,01 =  81,010

2. Viết các số: 5,736; 5,673; 5,763; 6,1 theo thứ tự từ bé đến lớn

5,676

3. Viết các số: 0,16; 0,219; 0,19; 0,291; 0,17 theo thứ tự từ lớn đến bé

0,291 > 0,219 > 0,19 > 0,17 > 0,16

4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 2,507   2,517

b) 8,659   >  8,658

c) 95,60   =   95,60

d) 42,080   =  42,08

Sachbaitap.com

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-48-49-vo-bai-tap-toan-lop-5-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp