Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 48 Vở bài tập Toán 4 tập 2

0
74
Rate this post

Giải bài tập trang 48 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Tính rồi rút gọn…

1. Tính rồi rút gọn

a) ({2 over 5}:{2 over 3})         b) ({4 over 7}:{4 over 5})        c) ({1 over 6}:{1 over 3})           d) ({1 over 4}:{1 over 8})

2. Tìm x:

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 48 Vở bài tập Toán 4 tập 2

a) ({3 over 8} times x = {4 over 7})                  b) ({1 over 7}:x = {1 over 3})

3. Một hình bình hành có diện tích ({1 over 6}) m2. Chiều cao ({1 over 3}) m. Tính độ dài đáy của hình bình hành.

4. Nối phép chia và nhân (theo mẫu)

Bài giải

1. 

a) ({2 over 5}:{2 over 3} = {2 over 5} times {3 over 2} = {6 over {10}} = {3 over 5})   

b) ({4 over 7}:{4 over 5} = {4 over 7} times {5 over 4} = {{20} over {28}} = {5 over 7})

c) ({1 over 6}:{1 over 3} = {1 over 6} times {3 over 1} = {3 over 6} = {1 over 2})                                         

d) ({1 over 4}:{1 over 8} = {1 over 4} times {8 over 1} = {8 over 4} = 2)

2. 

(eqalign{
& a),,,{3 over 8} times x = {4 over 7} cr
& ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x = {4 over 7}:{3 over 8} = {4 over 7} times {8 over 3} cr
& ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x = {{32} over {21}} cr} )   

(eqalign{
& b),,{1 over 7}:x = {1 over 3} cr
& ,,,,,,,,,,,,,,,,,,x = {1 over 7}:{1 over 3} cr
& ,,,,,,,,,,,,,,,,,,x = {3 over 7} cr} )

3. 

Tóm tắt

(S = a times h = {1 over 6}{m^2};,,,,h = {1 over 3}m;,,,,,a = ?)

Bài giải

Độ dài cạnh đáy là:

({1 over 6}:{1 over 3} = {1 over 6} times {3 over 1} = {1 over 2}(m))

Đáp số: ({1 over 2}) (m)

4.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-48-vo-bai-tap-toan-4-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp