Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 50 SGK Toán 4

0
74
Rate this post

Giải bài tập trang 50 SGK bài hai đường thẳng vuông góc Toán 4. Câu 1: Dùng ê ke để kiểm tra hai đường thẳng có vuông góc với nhau hay không?…

Bài 1, bài 2 Tiết 41 trang 50 sgk Toán 4

Bài 1

Dùng ê ke để kiểm tra hai đường thẳng có vuông góc với nhau hay không?

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 50 SGK Toán 4

a)                              b) 

Bài 2

Cho hình chữ nhật ABCD, AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau. Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật đó.

Hướng dẫn giải:

Bài 1 Học sinh dùng ê ke để kiểm tra, và có kết quả là:

– Hai đường thẳng IH và IK vuông góc với nhau.

– Hai đường thẳng MP và MQ không vuông góc với nhau.

Bài 2

Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật ABCD là 

– AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau.

– BC và CD là một cặp cạnh vuông góc với nhau

– CD và DA là một cặp cạnh vuông góc với nhau.

– DA và AB là một cặp cạnh vuông góc với nhau.


Bài 3, bài 4 Tiết 41 trang 50 sgk Toán 4

Bài 3 Dùng ê ke để kiểm tra góc vuông rồi nêu từng cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau có trong mỗi hình sau:

                                 

Bài 4 Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D là các góc vuông.

a) Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau.

b) Hãy nêu tên từng cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau.

Hướng dẫn giải:

Bài 3

Học sinh dùng ê ke để kiểm tra góc vuông từ đó nêu tên các cặp đoạn thẳng vuông góc như sau:

a) Góc đỉnh E là góc vuông nên EA và ED là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau.

Góc đỉnh D là góc vuông nên DE và DC là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau.

b) Góc đỉnh N là góc vuông nên MN và NP là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau.

Góc đỉnh P là góc vuông nên PN và PQ là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau.

Bài 4

a) AD và AB là cặp cạnh vuông góc với nhau.

AD và DC là cặp cạnh vuông góc với nhau.

b) AB và BC cắt nhau mà không vuông góc với nhau

BC và CD cắt nhau mà không vuông góc với nhau.

Trường


Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-50-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp