Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 57 SGK Toán 4

0
86
Rate this post

Giải bài tập trang 57 bài nhân với số có một chữ số SGK Toán 4. Câu 1: Đặt tính rồi tính…

Bài 1, bài 2 Tiết 49 trang 57 sgk Toán 4

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 341231 x 2 

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 57 SGK Toán 4

   214325 x 4

b) 102426 x 5

   410536 x 3

Bài 2 Viết giá trị biểu thức vào ô trống:

m

2

3

4

5

201634 x m

 

 

 

 

 Hướng dẫn giải:

Bài 1

a)                             b)             

Bài 2

m

2

3

4

5

201634 x m

403268

604902

806536

1008170

 


Bài 3, bài 4 Tiết 49 trang 57 sgk Toán 4

Bài 3. Tính:

a) 321475 + 423507 x 2

   843275 – 123568 x 5

b) 1306 x 8 + 24573

   609 x 9 – 4845

Bài 4. Một huyện núi có 8 xã vùng thấp và 9 xã vùng cao. Mỗi xã vùng thấp được cấp 850 quyển truyện, mỗi xã vùng cao được cấp 980 quyển truyện. Hỏi truyện đó được cấp bao nhiêu quyển truyện?

Hướng dẫn giải:

Bài 3

a) 321475 + 423507 x 2 = 321475 + 847014 = 1168489

   843275 – 123568 x 5 = 843275 –  617840 = 225435

b) 1306 x 8 + 24573 = 10448 + 24573 = 35021

   609 x 9 – 4845 = 5481 – 4845  = 636

Bài 4

Số quyển truyện cấp cho 8 xã vùng thấp là:

850 x 8 = 6800 (quyển truyện)

Số quyển truyện cấp cho 9 xã vùng cao là:

980 x 9 = 8820 (quyển truyện)

Số quyển truyện cấp cho huyện đó là:

6800 + 8820 = 15620 (quyển truyện) 

                                 Đáp số: 15620 (quyển truyện) 

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-57-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp