Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 62 SGK Toán 5

0
86
Rate this post

Giải bài tập trang 62 bài luyện tập chung SGK Toán 5. Câu 1: Tính…

Bài 1 trang 62 Tiết 30 sgk Toán 5

Bài 1. Tính:

a) (375,84 – 95,69 + 36,78);

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 62 SGK Toán 5

b) (7,7 + 7,3 times 7,4).

Giải

a) (….= 280,15 + 36,78)

        (= 316,93)

b) ( …..= 7,7 + 54,02)

         (= 61,72)


Bài 2 trang 62 Tiết 30 sgk Toán 5

Bài 2. Tính bằng hai cách:

a) ((6,75 + 3,25 ) times 4,2);                          

b) ((9,6 – 4,2) times 3,6).

Hướng dẫn giải:

 a) Cách 1:    

(left( {6,75 + 3,25} right) times 4,2 = 10 times 4,2 = 42)

Cách 2:

(left( {6,75 + 3,25} right) times 4,2 = 6,75 times 4,2 + 3,25 times 4,2 = 28,35 + 13,65 = 42)

b) Cách 1:

(left( {9,6 – 4,2} right) times 3,6 = 5,4 times 3,6 = 19,44)

Cách 2:

(left( {9,6 – 4,2} right) times 3,6 = 9,6 times 3,6 – 4.2 times 3,6 = 34,56 – 15,12 = 19,44)

                                     


Bài 3 trang 62 Tiết 30 sgk Toán 5

Bài 3

a) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

(0,12 times 400);                      (4,7 times 5,5 – 4,7 times 4,5).

b) Tính nhẩm kết quả tìm (x):

(5,4 times x = 5,4)                         (9,8 times x = 6,2 times 9,8)

Giải

a) (0,12 times 400 = 0,12 times 100 times 4 = 12 times 4 = 48)

    (4,7 times 5,5 – 4,7 times 4,5 = 4,7 times (5,5 – 4,5) = 4,7 times 1 = 4,7)

b) (x = 5,4:5,4)                      (x=6,2times9,8:9,8)

     (x=1)                                   (x = 6,2) 

 


Bài 4 trang 62 Tiết 30 sgk Toán 5

Bài 4. Mua (4m) vải phải trả (600 00) đồng. Hỏi mua (6,8m) vải cùng loại phải trả nhiều hơn bao nhiêu tiền?

Giải

Cách 1: Giá (1m) vải là:

(60 000 : 4 = 15 000) (đồng)

Giá (6,8m) vải là:

(15 000 times 6,8 = 102 000) (đồng)

Số tiền phải trả nhiều hơn là:

(102 000 – 60 000 = 42 000) (đồng)

Cách 2: (6,8m) vải nhiều hơn (4m) là:

(6,8 – 4 = 2,8 m)

Số tiền phải trả nhiều hơn là:

({{60000.2,8} over 4} = 42000) (đồng)

Đáp số (42 000) (đồng)

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-62-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp