Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 65 SBT Toán lớp 7 tập 1

0
84
Rate this post

Giải bài tập trang 65 bài 1 đại lượng tỷ lệ thuận Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 1: Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x =5 và y = 3…

Câu 1 trang 65 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x =5 và y = 3

a) Tìm hệ số tỉ lệ của y đối với x

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 65 SBT Toán lớp 7 tập 1

b) Hãy biểu diễn y theo x

c) Tính giá trị của y khi x = -5 ; x = 10

Giải

a) Ta có y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k nên y = kx mà khi x = 5 thì y = 3.

Suy ra: (3 = k.5 Rightarrow k = {3 over 5})

b) (y = {3 over 5}x)

c) Khi x = -5 thì (y = {3 over 5}.left( { – 5} right) =  – 3)

    Khi x = 10 thì (y = {3 over 5}.10 = 6)

 


Câu 2 trang 65 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền các số thích hợp vào các ô trống trong bảng sau:

x

-2

-1

1

3

4

y

 

2

 

 

 

Giải

Theo đề bài, x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên y = kx

Mà khi x =-1 thì y  = 2 nên 2 = k.(-1) ( Rightarrow ) k = -2

Ta điền vào bảng sau:

x

-2

-1

1

3

4

y

4

2

-2

-6

-8

 


Câu 3 trang 65 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Các giá trị tương ứng của t và s được cho trong bảng sau:

a) Điền các số thích hợp vào các ô trống trong bảng trên.

b) Hai đại lượng s và t có tỉ lệ thuận với nhau hay không? Nếu có hãy tìm hệ số tỉ lệ.

Giải

a) Điền số thích hợp vào ô trống:

b) Hai đại lượng s và t tỉ lệ thuận vì s =12t, hệ số tỉ lệ bằng 12.

 

Câu 4 trang 65 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho biết x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 0,8 và y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ 5. Hãy chứng tỏ rằng x tỉ lệ thuận với z và tìm hệ số tỉ lệ.

Giải

Vì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là 0,8 nên x = 0,8y     (1)

     y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ là 5 nên y = 5z            (2)

Thay (2) vào (1) ta có: x = 0,8y = 0,8y. (5z) = (0,8.5)z = 4z

Vậy x tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ là 4.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-65-sbt-toan-lop-7-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp