Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 66 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

0
63
Rate this post

Giải bài tập trang 66 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Đặt tính rồi tính…

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính

70,64 – 26,8               273,05 – 90,27              81 – 8,89

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 66 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

2. Tìm x

a) x + 2,47 = 9,25            

b) x – 6,54 = 7,91

c) 3,72 + x = 6,54

d) 9,6 – x = 3,2

3. a) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

a

b

c

a – b – c

a – (b + c)

16,8

2,4

3,6

16,8 – 2,4 – ……….= …………

16,8 – (2,4 + ……….) = …………

9,7

3,5

1,2

 

 

 

Nhận xét: a – b – c  = a – (b + c)

Hay  :      a – (b + c) = a – ……- ……

b) Tính bằng hai cách

8,6 – 2,7 – 2,3

=……………….

24,57 – (11,37 + 10,3)

=……………….

4. Cả ba con gà, vịt, ngỗng cân nặng 10,5kg. Biết con gà cân nặng 1,5kg, vịt nặng hơn gà 0,9kg. Hỏi con ngỗng cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Đáp án

1. Đặt tính rồi tính

 

2. Tìm x

a) x + 2,47 = 9,25   

           x     = 9,25 – 2,47

          x      = 6,78        

b) x – 6,54 = 7,91

                x = 7,91 + 6,54

                x = 14,45

c) 3,72 + x = 6,54

               x = 6,54 – 3,72

              x = 2,82

d) 9,6 – x = 3,2

             x = 9,6 – 3,2

            x = 6,4

3. a) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

a

b

c

a – b – c

a – (b + c)

16,8

2,4

3,6

16,8 – 2,4 – 3,6 = 10,8

16,8 – (2,4 + 3,6) = 10,8

9,7

3,5

1,2

9,7 – 3,5 – 1,2 = 5

9,7 – (3,5 + 1,2) = 5

 

Nhận xét: a – b – c  = a – (b + c)

Hay  :      a – (b + c) = a – b – c

b) Tính bằng hai cách

8,6 – 2,7 – 2,3

Cách 1:

(eqalign{
& underbrace {8,6 – 2,7}_{5,9} – 2,3 cr
& = 5,9, – ,2,3 cr
& = 3,6 cr} ) 

Cách 2:

(eqalign{
& 8,6 – 2,7 – 2,3 cr
& = 8,6 – underbrace {(2,7 + 2,3)}_5 cr
& = 8,6 – 5 = 3,6 cr} )

24,57 – (11,37 + 10,3)

Cách 1:

(eqalign{
& 24,57 – (11,37 + 10,3) cr
& = underbrace {24,57 – 11,37}_{13,2} – 10,3 cr
& = 13,20 – 10,3 cr
& = 2,90 cr} ) 

Cách 2:

(eqalign{
& 24,57 – (11,37 + 10,3) cr
& = 24,57 – 21,67 cr
& = 2,9 cr} ) 

4. 

Bài giải

Con vịt nặng: 1,5 + 0,9 = 2,4 (kg)

Gà và vịt cân nặng: 1,5 + 2,4 = 3,9 (kg)

Ngỗng cân nặng: 10,5 – 3,9 = 6,6 (kg)

Đáp số: 6,6 kg

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-66-vo-bai-tap-toan-lop-5-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp