Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 68 SGK Toán 5

0
74
Rate this post

Giải bài tập trang 68 bài luyện tập SGK Toán 5. Câu 1: Tính …

Bài 1 trang 68 Tiết 35 sgk Toán 5

Bài 1. Tính:

a) (5,9 : 2 + 13,06);

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 68 SGK Toán 5

b) (35,04 : 4 – 6,87);

c) (167 : 25 : 4);

d) (8,76 times 4 : 8).

Hướng dẫn giải:

a) (5,9 : 2 + 13,06)                      c) (167 : 25 : 4)

(= 2,95 + 13,06)                          (= 6,68 : 4)

(= 16,01)                                        (= 1,67)

b) (35,04 : 4 – 6,87)                      d) (8,76 times 4 : 8)

(= 8,76 – 6,87)                               (= 35,04 : 8)

(= 1,89)                                            (= 4,38)


Bài 2 trang 68 Tiết 35 sgk Toán 5

Tính rồi so sánh kết quả:

a) 8,3 x 0,4 và 8,3 x 10 : 25;

b) 4,2 x 1,25 và 4,2 x 10 : 8;

c) 0,24 x 2,5 và 0,24 x 10 : 4.

Hướng dẫn giải:

a) 8,3 x 0,4 = 8,3 x 10 : 25 = 3,32

b) 4,2 x 1,25 = 4,2 x 10 : 8 = 5,25

c) 0,24 x 2,5 = 0,24 x 10 : 4 = 0,6


Bài 3 trang 68 Tiết 35 sgk Toán 5

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 24m, chiều rộng bằng (frac{2}{5}) chiều dài. Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn đó?

Hướng dẫn giải:

Chiều rộng mảnh vườn là:

24  x (frac{2}{5}) = 9,6 (m)

Chu vi mảnh vườn là:

(24 + 9,6 ) x 2 = 67,2(m)

Diện tích mảnh vườn là:

24 x9,6 = 230,4 (m2)

                                Đáp số: 67,2(m) và 230,4 (m2)


Bài 4 trang 68 Tiết 35 sgk Toán 5

Trong 3 giờ xe máy đi được 93 km. Trong 2 giờ ô tô đi được 103 km. Hỏi mỗi giờ ô tô đi nhiều hơn xe máy bao nhiêu ki-lô-mét?

Hướng dẫn giải:

Mỗi giờ xe máy đi được:

93 : 3 = 31 (km)

Mỗi giờ ô tô đi được:

103 : 2 = 51,5 (km)

Mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe máy:

51,5 – 31 = 20,5 (km)

Đáp số:  20,5km

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-68-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp