Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 70 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

0
97
Rate this post

Giải bài tập trang 70 bài nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Đúng ghi Đ, Sai ghi S…

Đề bài

1. Đúng ghi Đ, Sai ghi S

Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,…. ta chỉ việc:

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 70 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

a) Chuyển dấu phẩu của số đó sang bên phải một, hai, ba,……chữ số

b) Chuyển dấu phẩu của số đó sang bên trái một, hai, ba,……chữ số

2. Tính nhẩm

a)  4,08 x 10 = ………..

     0,102 x 10 = ……….

b) 23,013 x 100 = ……..

     8,515 x 100 =……….

c) 7,318 x 1000 = ………

    4,57 x 1000 = ………..

3. Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét:

a) 1,2075 km = …………                 b) 0,452 hm = ………..

c) 12,075km = ………….                 d) 10,241 dam = ………

4. Một ô tô chở khách trung bình mỗi giờ đi được 35,6km. Hỏi trong 10 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Đáp án

1. Đúng ghi Đ, Sai ghi S

Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,…. ta chỉ việc:

a) Chuyển dấu phẩu của số đó sang bên phải một, hai, ba,……chữ số       Đ

b) Chuyển dấu phẩu của số đó sang bên trái một, hai, ba,……chữ số        S

2. Tính nhẩm

a)  4,08 x 10 = 40,8

     0,102 x 10 = 1,02

b) 23,013 x 100 = 2301,3

     8,515 x 100 = 851,5

c) 7,318 x 1000 = 7318

    4,57 x 1000 = 4570

3. Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét:

a) 1,2075 km = 1207,5m           b) 0,452 hm = 45,2m

c) 12,075km = 120,75 m            d) 10,241 dam = 102,41m

4. 

Bài giải

Quãng đường ô tô đi trong 10 giờ là:

35,6 x 10 = 356 (km)

Đáp số: 356km

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-70-vo-bai-tap-toan-lop-5-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp