Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 60 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1

0
60
Rate this post

Giải bài tập trang 60 bài tính chất giao hoán của phép nhân Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 1. Câu 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Trong hình bên có:…

1. Viết số thích hợp vào chỗ trống

 a) 125  6 = …… × 125                    b) 364 × 9 = …… × 364

 c) 34 × (4 + 5) = 9 × …..               d) (12 – 5) × 8 = ….. × 7

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 60 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1

2. Tính theo mẫu:

a) 6 × 125 = ……………

                 = ……………

b) 9 × 1937 = ……………

                 = ……………

c) 6 × 2357 = ……………

                 = ……………

d) 8 × 3745 = ……………

                 = ……………

e) 7 × 9896 = ……………

                 = ……………

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trong hình bên có:

A. 5 hình chữ nhật                                                           

B. 6 hình chữ nhật

C. 8 hình chữ nhật

D. 9 hình chữ nhật

4. Với 3 họ: Nguyễn, Trần, Lê và 4 tên: Hà, Nam, Bắc, Trung có thể ghép thành bao nhiêu họ tên khác nhau?

Bài giải:

1. 

 a) 125  6 = 6 × 125                    b) 364 × 9 = 9 × 364

 c) 34 × (4 + 5) = 9 × 34               d) (12 – 5) × 8 = 8 × 7

2. 

a) 6 × 125 = 125 × 6

                 = 750

b) 9  1937 = 1937 × 9 

                 = 17433  

c) 6 × 2357 = 2357 × 6

                   = 14142

d) 8 × 3745 = 3745 × 8

                   = 29960   

d) 7  9896 = 9896

                 = 69272 

3.

Chọn D. 9 hình chữ nhật

4. 

Có thể ghép thành 12 họ tên khác nhau: Nghĩa là ta lấy họ ghép lần lượt với các tên

Ví dụ: Họ Nguyễn, Nguyễn Hà, Nguyễn Nam, Nguyễn Bắc, Nguyễn Trung

Làm tương tự với họ Trần, Lê.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-60-vo-bai-tap-toan-lop-4-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp