Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 72 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1

0
81
Rate this post

Giải bài tập trang 72 bài nhân vớ số có ba chữ số Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 1. Câu 1: Đặt tính rồi tính…

1. Đặt tính rồi tính

428 × 213

1316 × 324

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 72 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1

2. Tính diện tích của một khu đất hình vuông có cạnh là 215 m.

3. Viết vào ô trống theo mẫu

a

123

321

321

b

142

141

142

a × b

38622

 

 

4.a) Đặt tính rồi tính

264 × 123

123 × 264

b) Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

– Từng cặp tích riêng thứ nhất, thứ hai, thứ ba trong hai phép nhân bằng nhau

 

– Từng cặp tích riêng thứ nhất,thứ hai, thứ ba trong hai phép nhân không bằng nhau.

 

– Các kết quả của hai phép nhân trên bằng nhau

 

– Các kết quả của hai phép nhân trên không bằng nhau

 

Bài giải:

1.

2.

Tóm tắt:

Bài giải

 Diện tích khu đất hình vuông là:

215 215 = 46225 (m2)

Đáp số : 46225m2

3.

a

123

321

321

b

142

141

142

a × b

38622

5261

45582

4.

a)

b)

– Từng cặp tích riêng thứ nhất, thứ hai, thứ ba trong hai phép nhân bằng nhau

 S

– Từng cặp tích riêng thứ nhất,thứ hai, thứ ba trong hai phép nhân không bằng nhau.

 Đ

– Các kết quả của hai phép nhân trên bằng nhau

 Đ

– Các kết quả của hai phép nhân trên không bằng nhau

 S

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-72-vo-bai-tap-toan-lop-4-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp