Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 78 SGK Toán 4

0
62
Rate this post

Giải bài tập trang 78 bài luyện tập SGK Toán 4. Câu 1: Đặt tính rồi tính…

Bài 1, bài 2 Tiết 68 trang 78 sgk Toán 4

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 67494 : 7                                    b) 359361 : 9

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 78 SGK Toán 4

   42789 : 5                                         238057 : 8

Bài 2. Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là:

a) 42 506 và 18 472 

b) 137 895 và 85 287

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a)               

67494 : 7 = 9642                      42789 : 5  = 8557 (dư 4)

b)            

359361 : 9 = 39929                238057 : 8 = 29757 (dư 1)

Bài 2

a. Hai lần số bé là: 

              42 506 – 18 472 = 24034

Số bé là:

                         24034 : 2 = 12017

Số lớn là:

                         12017 + 18472 = 30489

                              Đáp số: Số bé: 12017

                                           Số lớn : 30489

b. Hai lần số bé là:

                         137 895 – 85 287 = 52608

Số bé là: 

                      52608 : 2 = 26304

Số lớn là:

                      26304 + 85 287 = 111591

                                 Đáp số: Số bé: 26304

                                             Số lớn: 111591


Bài 3, bài 4 Tiết 68 trang 78 sgk Toán lớp 4

Bài 3. Một chuyến xe lửa có 3 toa xe, mỗi toa xe chở 14580 kg hàng và có 6 toa xe khác, mỗi toa chở 13 275kg hàng. Hỏi trung bình mỗi toa xe chở bao nhiêu ki-lô-gam hàng?

Bài 4 Tính bằng hai cách:

a) ((33164 + 28528) : 4);

b) ((403494 – 16415) : 7).

Hướng dẫn giải:

Bài 3

Số toa xe chở hàng là:

(3 + 6 = 9) (toa)

Số hàng do 3 toa chở là:

 (14580 times 3 = 43740) (kg)

Số hàng do 6 toa khác chở là:

(13275 times 6 = 79650) (kg)

Số hàng do 9 toa chở là:

(43740 + 79650 = 123390) (kg)

Trung bình mỗi toa xe chở số hàng là:

(123390 : 9 = 13710) (kg)

Đáp số: (13710) kg

Bài 4

a) ((33164 + 28528) : 4 = ?)

Cách 1: a) ((33164 + 28528) : 4 = 61692 : 4 = 15423)

Cách 2: a)  

((33164 + 28528) : 4 = 33164 : 4 + 28528 : 4 = 8291 + 7132 = 15423)

b) ((403494 – 16415) : 7 = ?)

Cách 1: b)

((403494 – 16415) : 7 = 387079 : 7 = 55297)

Cách 2: b)

((403494 – 16415) : 7 = 403494 : 7 – 16415 : 7 = 57642 – 2345 = 55297)

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-78-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp