Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 79 SGK Toán 5

0
82
Rate this post

Giải bài tập trang 79 bài luyện tập chung SGK Toán 5. Câu 1: Tính…

Bài 1 trang 79 Tiết 49 sgk Toán 5

Tính:

a)     216,72 : 42;

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 79 SGK Toán 5

b)    1: 12,5;

c)     109,98 :  42,3

Hướng dẫn giải

a)                            b) 

c) 

a: 5,16; b: 0,08; c: 2,6


Bài 2 trang 79 Tiết 49 sgk Toán 5

Bài 2: Tính:

a)     (131,4 – 80,8) : 2,3 + 21,84 x 2;

b)    8,16 : (1,32 + 3,48) – 0,345 : 2

Hướng dẫn giải:

a)     …= 50,6 : 2,3 + 43,68

         = 22 + 43,68

                             = 65,68

b)    …= 8,16 : 4,8 – 0,1725

        = 1,7 – 0,1725

       = 1,5275


Bài 3 trang 79 Tiết 49 sgk Toán 5

Cuối năm 2000 dân số của một phường là 15 625 người. Cuối năm 2001 số dân của phường đó là 15 875 người.

a)     Hỏi từ cuối năm 2000 đến cuối năm 2001 số dân của phường đó tăng thêm bao nhiêu phần trăm?

b)    Nếu từ cuối năm 2001 đến năm 2002 số dân của phường đó cũng tăng thêm bấy nhiêu phần trăm thì cuối năm 2002 số dân của phường đó là bao nhiêu người?

Hướng dẫn giải:

a)     So với số dân năm 2000 thì số dân của năm 2001 bằng:

                                   15 875 : 15 625 = 1,016 = 101,6%

Số dân của phường đó đã tăng thêm:

                                101,6% – 100% = 1,6%

b)    1,6% của 15 875 người là:

                          15875 x 1,6 : 100 = 254 (người)

Số dân của phường đó năm 2002 là:

          15875 + 254 = 16 129 (người)

                  Đáp số a) 1,6 %

                              b)  16 129 người


Bài 4 trang 80 Tiết 49 sgk Toán 5

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một người bán hàng bị lỗ 70 000 đồng và số tiền đó bằng 7% số tiền bỏ ra.  Để tính số vốn của người đó, ta cần tính:

A. 70000 : 7

B. 70000 x 7 : 100

C. 70000 x 100 : 7

D. 70000 x 7

Hướng dẫn giải:

Khoanh vào C

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-79-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp