Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 83 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

0
66
Rate this post

Giải bài tập trang 83 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Tính…

Đề bài

1. Tính

a) 60 : 8 x 2,6

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 83 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

b) 480 : 125 : 4

c) (75 + 45) : 75

d) 2001 : 25 – 1999 : 25

2. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 26m, chiều rộng bằng ({3 over 5}) chiều dài. Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật đó.

3. Một ô tô trong 3 giờ đầu, mỗi giờ chạy được 39km; trong 5 giờ sau, mỗi giờ chạy được 35km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?

4. Tính bằng hai cách

64 : 5 + 36 : 55                            64 : 5 + 36 : 5

Đáp án

1. Tính

a) 60 : 8 x 2,6

  = 7,5 x 2,6 = 19,5

b) 480 : 125 : 4

    = 3,84 : 4

    = 0,96

c) (75 + 45) : 75

   = 120 : 75 = 1,6

d) 2001 : 25 – 1999 : 25

  = 80,04 – 79,96 = 0,08

2. 

Tóm tắt:

Chiều dài : 26m

Chiều rộng bằng ({3 over 5}) chiều dài

Tính chu vi? Tính diện tích?

Bài giải

Chiều rộng của mảnh vườn là:

(26 times {3 over 5} = 15,6,,,(m)) 

Chu vi mảnh vườn là:

(26 + 15,6) x 2 = 83,2 (m)

Diện tích mảnh vườn là:

26 x 15,6 = 405, 6 (m2)

Đáp số: 83,2m và 405, 6m2

3. 

Bài giải

Trong 3 giờ đầu ô tô chạy được:

39 x 3 = 117 (km)

 Trong 5 giờ đầu ô tô chạy được:

35 x 5 = 175 (km)

Thời gian ô tô chạy:

3 + 5 = 8 (giờ)

Số ki-lô-mét ô tô chạy trong 8 giờ là:

117 + 175 = 292 (km)

Trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được:

292 : 8 = 36,5 (km)

Đáp số: 36,5 km

4. Tính bằng hai cách

64 : 5 + 36 : 55           

Cách 1:                                                           

64 : 5 + 36 : 5

= 12,8 + 7,2

= 20

Cách 2:

64 : 5 + 36 : 55

= (64 + 36) : 5

= 100 : 5 = 20  

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-83-vo-bai-tap-toan-lop-5-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp