Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 90 SGK toán 5

0
65
Rate this post

Giải bài tập trang 90 bài luyện tập chung SGK toán 5. Câu 1: Đặt tính rồi tính…

Bài 1 trang 90 sgk toán 5

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 39,72 + 46,18

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 90 SGK toán 5

b) 95,64 – 27,35

c) 31,05 x 26

d) 77,5 : 2,5

Bài giải: 


Bài 2 trang 90 SGK toán 5

Bài 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 8m5dm =…… m;                                   b) 8m25dm=……..m2

Bài giải:

a) 8m5dm= 8,5m.

b) 8m25dm=8,005 m2


Bài 3 trang 90 sgk toán 5

Cho biết diện tích hình chữ nhật ABCD là 2400 cm2 (xem hình vẽ). Tính diện tích của hình tam giác MDC.

Bài giải

Chiều rộng hình chữ nhật ABCD là:

25 + 15 = 40 (cm)

Chiều dài của hình chữ nhật ABCD là:

2400 : 40 = 60 (cm)

Vì tam giác MDC là tam giác vuông nên diện tích tam giác MDC = (MD x DC) :2

Diện tích tam giác MDC là:

(25 x 60) : 2 = 750 (cm2)

Đáp số: 750 cm2

 


Bài 4 trang 90 sgk toán 5

Tìm hai giá trị số của x sao cho:

3,9

Bài giải:

Ta có : 3,9

Vậy : x = 4 ; x = 4,01 

Có thể tìm được nhiều giá trị khác của x. Ví dụ: x = 4,02; x = 4,03; x = 4,04….

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-90-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp