Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 91, 92 SGK Toán 5

0
65
Rate this post

Giải bài tập trang 91, 92 bài hình thang SGK Toán 5. Câu 1: Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thang…

Bài 1 trang 91 sgk toán 5

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thang:

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 91, 92 SGK Toán 5

Hình 1

Hình 2

Hình 3

Hình 4

Hình 5

Hình 6

Bài giải :Ta có, hình 1. hình 2, hình 4, hình 5, hình 6 là hình thang.


Bài 2 trang 91 sgk toán 5

Trong ba hình dưới đây, hình nào có:

Hình 1

Hình 2

Hình 3

-Bốn cạnh và ba góc ?

-Hai cặp cạnh đối diện và song song ?

-Chỉ có một cặp cạnh đối diện song song ?

– Có bốn góc vuông ?

Bài giải :

-Hình 1, hình 2, hình 3, mỗi hình đều có 4 cạnh và 4 góc.

-Hình 1, hình 2, mỗi hình có hai cặp cạnh đối diện song song.

-Hình 3 chỉ có một cặp cạnh đối diện song song.

-Hình 1 có 4 góc vuông.


Bài 3 trang 92 sgk toán 5

Vẽ thêm hai đoạn thẳng vào mỗi hình dưới đây để được hình thang:

Bài giải:

Có thể vẽ thêm vào mỗi hình hai đoạn thẳng như sau:


Bài 4 trang 92 sgk toán 5

Hình thang ABCD có những góc nào là góc vuông ? Cạnh bên nào vuông góc với hai đáy ?

Hình thang có một cạnh bên vuông góc với hai đáy gọi là hình thang vuông.

Bài giải:

Hình thang ABCD có góc A và góc D là góc vuông. Cạnh AD vuông góc với hai đáy.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-91-92-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp