Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 92 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1

0
76
Rate this post

Giải bài tập trang 92 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 1. Câu 1: Đặt tính rồi tính…

1. Đặt tính rồi tính:

109408 : 526

810866 : 238

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 92 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1

656565 : 319

2. Tìm x:

a) 517 × x = 151481

b) 195906 : x = 634

3. Phân xưởng A có 84 người, mỗi người dệt được 144 cái áo, phân xưởng B có 112 người và dệt được số áo của  phân xưởng A. Hỏi trung bình mỗi người ở phân xưởng B dệt được bao nhiêu cái áo?

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

13660 : 130 = ?

A. 13660 : 130 = 15 (dư 1)                                             

B. 13660 : 130 = 15 (dư 10)

C. 13660 : 130 = 105 (dư 1)                    

D. 13660 : 130 = 150 (dư 10)

Bài giải:

1.

2.

a) 517 × x = 151481

              x = 151481 : 517

              x = 293

b) 195906 : x = 634

                   x = 195906 : 634

                   x = 309

3.

Tóm tắt:

Bài giải

Tổng số áo phân xưởng A dệt được là:

84 x 144 = 12096 (cái áo)

Số áo mà một người ở phân xưởng B dệt được là:

12096 : 112 = 108 (cái áo)

Đáp số: 108 cái áo

4. 13660 : 130 = ?

Chọn đáp án D. 

13660 : 130 = 150 (dư 10)

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-92-vo-bai-tap-toan-lop-4-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp