Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 97 SGK Toán 4

0
64
Rate this post

Giải bài tập trang 97 bài dấu hiệu chia hết cho 9 SGK Toán 4. Câu 1: Trong các số sau, số nào chia hết cho 9…

Kiến thức cần nhớ

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9

Chú ý: các số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 97 SGK Toán 4

Giải bài tập

Bài 1

Trong các số sau, số nào chia hết cho 9

99; 1999; 108; 5643; 29385

Giải

Hướng dẫn: Tính tổng các chữ số của mỗi số, xét xem tổng đó chia hết cho 9 hay không

Ví dụ: số 99 có tổng các chữ số là 9 + 9 = 18; chia hết cho 9. Vậy số 99 chia hết cho 9

Tương tự tìm được các số sau:

99; 108; 5643; 29385

Bài 2

Trong các số sau, số nào không chia hết cho 9?

96; 108; 7853; 5554; 1097

Giải

Hướng dẫn: Tính tổng của các chữ số của mỗi số, xét xem tổng đó có chia hết cho 9 hay không?

Ví dụ

Số 96 có tổng các chữ số là 9 + 6 = 15; 15 không chia hết cho 9. Vậy 96 không chia hết cho 9

Tương tự ta tìm được các số sau:

96; 7853; 5554; 1097

Bài 3

Viết hai số có ba chữ số và chia hết cho 9

Giải

Học sinh có thể viết như sau: 351; 684

Bài 4:

Tìm chữ số thích hợp viết vào ô trống để được số chia hết cho 9:

Giải:

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-97-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp