Giải bài 1, 2, 3 trang 10 SGK Toán 5

0
66
Rate this post

Giải bài tập trang 10 bài ôn tập phép cộng và phép trừ hai phân số SGK Toán 5. Câu 1: Tính…

Bài 1 trang 10 sgk toán 5

Bài 1. Tính:

a) ( frac{6}{7}+frac{5}{8}) ;     b) ( frac{3}{5}-frac{3}{8}) ;       c) ( frac{1}{4}+frac{5}{6});        d) ( frac{4}{9}-frac{1}{6}) .

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 10 SGK Toán 5

Bài giải:

a) ( frac{6}{7}+frac{5}{8}) ( =frac{48}{56}+frac{35}{56}=frac{83}{56}) ;

b) ( frac{3}{5}-frac{3}{8}) ( =frac{24}{40}-frac{15}{40}=frac{9}{40}) ;

c) ( frac{1}{4}+frac{5}{6}) ( =frac{6}{24}+frac{20}{24}=frac{26}{24}=frac{13}{12}) ;

d) ( frac{4}{9}-frac{1}{6}) ( =frac{24}{54}-frac{9}{54}=frac{15}{54}=frac{5}{18})


Bài 2 trang 10 sgk toán 5

Bài 2. Tính:

a) 3 + ( frac{2}{5}) ;            b) 4 – ( frac{5}{7}) ;           c) 1 – ( left ( frac{2}{5} +frac{1}{3}right )) .

Bài giải:

a) 3 + ( frac{2}{5}) = ( frac{15}{5}+frac{2}{5}=frac{17}{5}) ;

b) 4 – ( frac{5}{7}) = ( frac{28}{7}-frac{5}{7}=frac{23}{7}) ;

c)  1 – ( left ( frac{2}{5} +frac{1}{3}right )) = 1 – ( left ( frac{6}{15} +frac{5}{15}right )) = 1 – ( frac{11}{15}) = ( frac{15}{15}-frac{11}{15}=frac{4}{15}) .


Bài 3 trang 10 sgk toán 5

Bài 3. Một hộp bóng có ( frac{1}{2}) số bóng màu đỏ, ( frac{1}{3}) số bóng màu xanh, còn lại là bóng màu vàng. Tìm phân số chỉ số bóng màu vàng.

Bài giải:

Số bóng màu vàng là: 1 – ( left ( frac{1}{2} +frac{1}{3}right )) = ( frac{1}{6}) .

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-10-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp