Giải bài 1, 2, 3 trang 100 SGK Toán 5

0
42
Rate this post

Giải bài tập trang 100 bài diện tích hình tròn SGK Toán 5. Câu 1: Tính diện tích hình tròn có bán kính r…

Bài 1 trang 100 SGK toán 5

Tính diện tích hình tròn có bán kính r:

a) r = 5cm;                          b) r = 0,4dm.                     c) r = (frac{3}{5})m

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 100 SGK Toán 5

Bài giải:

 

Diện tích của hình tròn là:

a) 5 x 5 x 3,14 =  78,5 (cm2)

b) 0,4 x 0,4 x 3,14 = 0,5024 (dm2).

c)  (frac{3}{5})m = 0,6m

0,6 x 0,6 x 3,14 = 1,1304 (m2).

Đáp số: a) 78,5 (cm2); b) 0,5024 (dm2); c) 1,1304 (m2).


Bài 2-trang 100- SGK-toán 5

Tính diện tích hình tròn có đường kính r:

a) d = 12cm;             b) d = 7,2dm.                c) d = frac{4}{5} m

Bài giải:

a) Bán kính hình tròn là: 12 : 2 = 6 (cm)

Diện tích hình tròn là: 6 x 6 x 3,14 = 113,04 (cm2)

b) 

 Bán kính hình tròn là: 7,2 : 2 = 3,6 (dm)

Diện tích hình tròn là: 3,6 x 3,6 x 3,14 = 40,6944 (dm2)

c) 

Bán kính hình tròn là: frac{4}{5} : 2 =  frac{4}{10} = 0,4 (m)

Diện tích hình tròn là: 0,4 x 0,4 x 3,14 = 0,5024 (m2)

Đáp số: a) 113,04 (cm2); b) 40,6944 (dm2); c) 0,5024 (m2).Bài 3 trang 100 SGK toán 5

Tính diện tích của một bàn hình tròn có bán kính 45cm.

Bài giải:

Diện tích của một bàn hình tròn là: 45 x 45 x 3,14 = 6358,5 (cm2)

Đáp số: 6358,5 (cm2).

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-100-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp