Giải bài 1, 2, 3 trang 104 SGK Toán 4

0
85
Rate this post

Giải bài tập trang 104 bài diện tích hình bình hành SGK Toán 4. Câu 1: Tính diện tích mỗi hình bình hành sau…

Kiến thức cần nhớ

Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo)

S = a x h

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 104 SGK Toán 4

S là diện tích, a là độ dài cạnh đáy, h là chiều cao hình bình hành

Giải bài tập

Bài 1

Tính diện tích mỗi hình bình hành sau:

Giải

Hình bình hành thứ nhất có diện tích là:

9 x 5 = 45 (cm2)

Hình bình hành thứ hai có diện tích là:

13 x 4 = 52(cm2)

Hình bình hành thứ ba có diện tích là:

9 x 7 = 63(cm2)

Bài 2. Tính diện tích của:

Giải

Diện tích hình chữ nhật là:

10 x 5 = 50 (cm2)

Diện tích hình bình hành là:

10 x 5 = 50 (cm2)

Nhận xét: Diện tích hình chữ nhật và hình bình hành đã cho có diện tích bằng nhau

Bài 3:

Tính diện tích hình bình hành, biết

a) Độ dài đáy là 4dm, chiều cao là 34cm

b) Độ dài đáy là 4m, chiều cao là 13dm

Giải

a) 4dm = 40cm

Diện tích của hình bình hành là:

40 x 34 = 1360 (cm2)

b) 4m = 40dm

Diện tích của hình bình hành là:

40  x 13 = 520 (dm2)

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-104-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp